POZNATA IMENA STRIP REZIDENATA IZ SRBIJE I FRANCUSKE

Ilija Jakovljevi? iz Srbije i Kler Brod iz Francuske bi?e novi rezidenti, u okviru drugog konkursa Ukrštene umetni?ke rezidencije izme?u Srbije i Francuske u oblasti stripa.

Ilija Jakovljevi? ?e tokom juna i jula 2021. biti rezident Ku?e autora u Angulemu u Francuskoj, a njega je odabrala stru?na komisija iz ovog grada. Big Rock Energy” naziv je projekta koji je Jakovljevi? prijavio na konkurs, a radi se o Sci-Fi komediji koja kroz lowbrow humor želi da ukaže na destruktivno ponašanje prema životnoj sredini, kao i važnost poštovanja razli?itosti”.

Ilija Jakovljevi? (1995) se od 2016. bavi andergraund stripom, koje je prvobitno objavljivao na svojoj Fejsbuk stranici. U periodu 2016-2019. objavljuje fanzine Vrag & Sin”, Septi?ka Jama”, Oktobarfest 1 i 2” i Satanico”. Poslednjih godina njegovi radovi bili su izlagani na Festivalu Srpskog Podzemlja u Novom Sadu, 24h Crtanja Stripova u Beogradu i NOVA Festivalu u Pan?evu. Od 2020. objavljuje fanzin Slepac”.

“Velika mi je ?ast što sam izabran za rezidenta u Angulemu. Ovo je sjajna prilika da unapredim svoje veštine, upoznam druge autore i pritom napravim strip kojim ?u, nadam se, biti bliže svom cilju, a to je popularizacija devete umetnosti me?u mladima u Srbiji”, rekao je Jakovljevi?. 

Kler Bro (1981) ?e svoju rezidenciju imati u Pan?evu tokom oktobra 2021, kada ?e biti i goš?a sedmog izdanja Nova Festivala u Pan?evu.

Njen projekat je fiktivna pri?a u boji, za sada okvirno naslovljena „La Chiâle“ (Cmizdrenje), ali koju bismo mogli lepše nazvati „Sva u suzama“ ili „Moderna pla?ljivica“.

Pri?a prati pustolovine glavne junakinje kojoj se dešava ?itav niz neprijatnih stvari, usled kojih ona tone u stanje paklene pla?ljivice. Scenario prikazuje fenomen dezintegracije i otkriva krajnju krhkost bi?a i sveta. Scenografija za sve te doga?aje su Pariz, jedna duga plaža u Aziji, kao i malo francusko selo naše junakinje, lišeno svakog života u Francuskoj pre 2020. godine. Knjiga ?e imati oko 250 strana u boji, a za sada je završeno oko 160.

“Deljenje i razmena radova preko granica i na drugim jezicima, uzajamno razumevanje i postizanje ne?eg zajedni?kog, ostaje jedno od najve?ih egzistencijalnih radosti. Slušanje drugih jezika ?ini da vam mozak poraste u roku od svega 48 sati, proširite pogled, stimulišete sve moždane vijuge i sasvim sigurno zagrejete srce. Stoga, sa velikim zadovoljstvom, jedva ?ekam da do?em i diskutujem o svom radu sa srpskom strip scenom, da je otkrivam sa velikom znatiželjom i razgovaram o zna?aju izdavaštva, ali i poslu samih izdava?a”. rekla je Kler Bro.

Kona?nom izboru rezidenata prethodila je uža selekcija u Srbiji i Francuskoj, koju su realizovali doma?i partneri na projektu Ukrštenih rezidencija – Francuski institut u Srbiji, Grad Pan?evo i Agencija Komunikart za Srbiju, i stru?na komisija u Angulemu u Francuskoj.

Me?u 26 prijavljena autora i autorki u Srbiji, kao najboljih ?etvoro su izdvojeni projekti Ilije Jakovljevi?a, Bobana Savi?a Geta, Lee Embeli i Sofije Pašali?. Me?u najboljih troje kandidata iz Francuske, uz Kler Bro su se našli  Adrijan Demon i Benoa Gijom.