Praksa Nege: O rehumanizaciji i kustosiranju

Predavanje kustoskinje Nataše Petrešin Bachelez pod nazivom „Praksa Nege: O rehumanizaciji i kustosiranju“ održa?e se u 12. januara u 12 sati, na Zoom platformi.

Ovo onlajn predavanje, koje se održava u okviru programa „Šta kustosiranje može/treba da bude“ uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, bi?e emitovano i na ovom fejsbuk linku   kao i na Fejsbuk stranici Portala za kulturu isto?ne Evrope Seecult.

Nataša Petrešin – Bachelez /FOTO: Ivana Kalvatcheva

Nataša Petrešin – Bachelez ?e tom prilikom govoriti o svoja dva skorašnja kustoska projekta – „Not Fully Human, Not Human at All“ (fondacija KADIST i Kunstverein u Hamburgu, 2020, ko-kustos sa Bettina Steinbrügge) i Inicijativi za prakse i vizije radikalne nege, koju je osnovala sa Elenom Sorokinom u prole?e ove godine.

Posredstvom njih, ona ?e se tokom predavanja baviti pitanjima (ne)kompatibilnosti kustoskih i institucionalnih metoda sa proizvedenim sadržajem, i govori?e o svom razumevanju koncepta me?uzavisnosti.

Nataša Petrešin – Bachelez je nezavisna kustoskinja, urednica i spisateljica, koja živi i radi u Parizu, sa veoma bogatom internacionalnom karijerom (Mechelen, Madrid, Bejrut, Ljubljana, Pariz…)

U periodu izme?u 2010. i 2012, Nataša Petrešin – Bachelez je bila kodirektorka Les Laboratoires d’Aubervilliers i koosniva? Evropske mreže malih umetni?kih institucija Cluster. Ona je suorganizatorka i su-osniva?ica seminara Something You Should Know at EHESS, Pariz (sa Elizabet Lebovici Patrišom Falguières), i ?lanica je istraživa?ke grupe Travelling Féministe, u Audiovizuelnu centru Simon de Bovoar u Parizu.

Tako?e, Nataša Petrešin – Bachelez je glavna urednica izdava?ke platforme Versopolis Review.

Od 2014. do 2017. bila je glavna urednica L’Internationale Online, izdava?ke platforme L’Internationale – the confederation of cultural institutions, a od 2012. do 2014. bila je na istoj poziciji u Manifesta Journal.

Doprinosila je raznim publikacijama, održavala je predavanja i organizovala seminare na kojima je predstavljala svoja teku?a istraživanja u postoje?im kustoskim praksama, empatije i transnacionalnog feminizma, sporih institucija, performativnih praksi u bivšoj Isto?noj Evropi, i angažovanih umetni?kih praksi u eri Antropocene/Kapitalocene.

U teku?oj školskoj godini 2019-2020, predaje u Školi umetnosti Sint Lukasu u Antverpenu.

Me?unarodni program „Šta kustosiranje može/treba da bude“ (WCSCD) pokrenut je 2018. godine u Beogradu kao edukativna platforma koja se bavi pojmom kustosiranja. Od 2020. godine, WCSCD je po?eo da inicira sopstvena kustoska istraživanja i projekte koji bi rešili tu vrstu složenosti, zadržavaju?i obrazovnu komponentu kao srž programa. Celokupan program i serije javnih predavanja inicirala je i organizovala kustoskinja Biljana ?iri?.

Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University i SeeCult platforme.

Foto: Promo