PRATEĆI PROGRAMI FESTIVALA PALIĆ

U prate?em programu  28. Festivala evropskog filma Pali?, koji se održava od 17. do 23. jula u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica, bi?e održane radionice za blogere, vlogere, influensere, filmske kriti?are i dokumentariste, promocije knjiga i izložbe o filmu, okrugli sto posve?en slovena?koj kinematografiji, koncerti, radionica kreiranja grafita i ekološka panel diskusija.

Ove godine na Pali?u ?e prvi put biti organizovana radionica festivalske mreže MIOB („Moving Images Open Borders”) za blogere, vlogere i influensere iz 6 zemalja. Na ovaj na?in FEF prati i savremene trendove u medijskom pra?enju festivala, istovremeno se obra?aju?i novoj i mladoj publici, koja se tek upoznaje sa širinom i bogatstvom evropskog autorskog filma.

Radionicu filmske kritike, koja ?e okupiti 9 mladih kriti?ara iz 6 zemalja, vodi?e Nil Jang, selektor programa “Paralele i sudari” i “Mladi duh Evrope” na festivalu.

DOKSrbija radionica dokumentanog filma na Pali?kom filmskom festivalu deo je projekta godišnjeg programa radionica koje organizuje udruženje. Sara?uju?i sa filmskim festivalima u celoj Srbiji, cilj je da se podstakne i podrži decentralizacija nacionalne dokumentaristi?ke scene.  DOKSrbija radionica na Pali?kom festivalu fokusira?e se na aktuelnosti u dokumentaristici, produkcione aspekte realizacije me?unarodnih projekata, pre svega izme?u država razli?itog produkcionog kapaciteta, kao i na prelazak u online okruženje tokom faza razvoja projekata i distribucije. 

 

Na festivalu ?e biti promovisana knjiga “Neda Arneri?: Od sna do jave, i natrag” , koja ?e na jedinstven na?in približiti ?itaocima detalje iz života slavne glumice i upoznati ih sa magijom koju je širila velikim platnom. Autorka knjige i novinarka Tatjana Nježi? svojom najnovijom knjigom uspela je da prikaže ne samo gluma?ki portret Nede Arneri? ve? i da oslika njen put od sna do jave, i natrag.

Bi?e predstavljena i knjiga Aleksandra ?uri?i?a “Glogi” o doajenu našeg glumišta Nebojši Glogovcu, u kojoj ?e ?itaoci mogu da prona?u svedo?enja njegovih najbližih prijatelja, ali i ranije neobjavljivane pesme ovog glumca, koje je pisao za svoju dušu. Program posve?en izdavaštvu zaokružuje predstavljanje antologije „Pisci u bioskopu: Književna istorija naših filmskih doživljaja“ našeg istaknutog filmskog stvaraoca Slobodana Šijana, koja donosi izbor tekstova u kojima naši i regionalni pisci, neretko iz veoma li?ne perspektive, pišu o fenomenu filma.

Izložba „Tragovi jednog vremena – Filmski plakat 1945-1970.”, bi?e posve?ena filmskim plakatima iz fundusa i arhive Filmskog centra Srbije. Za izložbu je odabrano 50 plakata filmova koji su nastali 40-ih, 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, i predstavljaju zna?ajna dela jugoslovenske kinematografije, kao što su „Skuplja?i perja”, „Kad budem mrtav i beo”, „Rani radovi”, „Marš na Drinu”, „Kapetan Leši” i mnogi drugi.

Na okruglom stolu “Dometi aktuelne slovena?ke kinematografije” fokus ?e biti na umetni?kim dometima, kulturnoj politici i produkcionim aspektima kinematografije Slovenije danas, sa posebnim osvrtom na filmove i autore/ke u programu “Slovenija u fokusu” na Festivalu evropskog filma Pali?. U?esnici ?e tako?e govoriti o filmskoj umetnosti u Sloveniji u jugoslovenskom periodu i doprinosu istaknute glumice Milene Zupan?i?, laureatkinje FEF PALI? 2021. U ovom programu u?estvova?e gosti iz Slovenije – filmski poslenici i stvaraoci, predstavnici Filmskog centra Srbije i FEF Pali?, a razgovor ?e voditi dr Ivana Kronja, filmolog, filmska kriti?arka i koordinatorka Dana slovena?kog filma.

 

Publika ?e u Abaziji tokom festivala mo?i da prati i koncertni program, tokom kojeg ?e nastupiti sastavi Gordanov bluz ghetto, Perpetuum Mobile, E-Play, Nafta i drugi.

U okviru projekta Panona Net, u saradnji sa Gradom Vukovarom, Otvoreni univerzitet Subotica organizova?e dve radionice kreiranja grafita na platnu. Prva radionica ?e biti održana u periodu od 16.07. – 19.07.2021 tokom 28. Festivala evropskog filma Pali?. Cilj radionice kreiranja grafita na platnu je saradnja, razmena ideja i iskustva kao i stvaranje grafita na platnu sa motivima iz oblasti filma. Tokom 4 dana trajanja radionice, grafiteri u Subotici ?e prisustvovati uklju?enjima uživo iz Vukovara gde ?e organizatori VukovArt festivala i umetnici iz Hrvatske u formi predavanja preneti svoje iskustvo u izradi grafita i murala. Kreirani grafiti na platnu ?e nakon radionice biti izloženi na Velikoj terasi na Pali?u u formi izložbe.

Jedan od prate?ih programa bi?e i panel diskusija „Koncept upravljanja otpadom u Suboti?kom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“, u skladu sa orijentacijom Festivala evropskog filma Pali? da tematizuje pitanja od zna?aja za životnu sredinu, i naro?ito Pali?ko jezero.