PRAVI PAKAO u umetnosti i kulturi TEK PREDSTOJI

PIŠE: Aleksandar BE?I?

Možda nam još nije jasno, ali pravi pakao za umetnike, pisce, slikare, vajare, glumce, balerine i baletane, muzi?are, operske i sve ostale peva?e koji nisu zaposleni u “ustanovama koje posluju na budžetu” – tek predstoji.

To što ?e država u nekom trenutku proglasiti kraj vanrednog stanja – ne zna?i da ?ete vi mo?i da radite normalno, da ?e vam se publika vratiti, da ?e honorari odmah po?eti da stižu.

Mra?no? Možda. Nažalost, realno.

Pre svega – razlog svih razloga leži u razvaljenoj ekonomiji. Ve? posle nepunih mesec dana vanrednog stanja u kom država de fakto ne funkcioniše (osim krajnje neophodnih ministarstava sile i ministarstva zdravlja) procena Fiskalnog saveta bila je da ?emo kao država morati da se zadužimo za šest do sedam milijardi evra da bismo se povratili. Ako je kultura u prethodnom budžetu imala ispod jednog procenta dostupnog novca, šta mislite – koliko ?e biti dostupno za umetnike nakon ovog ludila?

Odgovor je, nažalost, ve? dala Vlada Republike Srbije.

Nula. 

Ništa. 

Tužna je ?injenica da u ovoj zemlji – (samostalni) umetnici imaju status otpada. Viška. Nepoželjnog tkiva. Kako druga?ije objasniti odluku, odnosno Uredbu Vlade Republike Srbije o rebalansu budžeta, u kojoj ni slova nema o pomo?i sektoru kulture i samostalnim umetnicima, dok je u cilju “saniranja posledica epidemije koronavirusa” predvi?ena ekonomska pomo? u iznosu od 5,1 milijarde evra.

Dakle, ukoliko ste “mali” umetnik, ako niste ušli u “prvu ligu”, ako niste dobro pozicionirani autor u jakoj izdava?koj ili produkcijskoj ku?i, ako ste – suštinski – free lancer – udahnite duboko. Teška vremena su upravo postala još teža. Ponašanje države ?e vam to uskoro dokazati. Iako želim da grešim.

Ne, ne razmišljajte previše ni o projektima iz Evropske unije! Pre svega – mehanizmi Evropske unije su tako birokratski, tako spori i tako nedoku?ivi, da im vaše druga?ije obojeno vi?enje sveta ne?e biti ni na koji na?in interesantno. Uostalom, da biste dobili novac od EU – morate napisati projekat. Da li znate kako se to radi? Ako je odgovor (ipak) “DA”, da li znate koliko morate da ?ekate na novac od EU?

I? Kako ?ete objaviti knjigu?
Napraviti koncert, sa svim ograni?enjima koja su
postala još ve?a? Kako i kome ?ete prirediti izložbu?
Predstavu? Kako ?ete snimiti film? Kome ?ete ga prodati? 

Dakle, kao što sam rekao: teška vremena su upravo postala još teža.

Država (svidelo se to nama ili ne) u ovom trenutku vrši posao trijaže. Kao lekar okružen gomilom ranjenih, on bira ko ima šansu da preživi. I uvek je najvažnije da preživi onaj ko pravi nekakav proizvod. Neko ko stvara dodatnu vrednost. I me?u takvima on mora da vidi ko je manje ranjen (veliki) a ko više (mali proizvo?a?). Velikima mora da upumpa više para, da bi sa?uvao više radnih mesta. I socijalni mir.

Urlik gladnih umetnika državu ne?e boleti.

U prilog mojoj malopre?ašnjoj tvrdnji o lošim vremenima koja dolaze, govori za televiziju Nova S i potpredsednik Koordinacionog odbora reprezentativnih umetni?kih udruženja Duško Paunkovi?:

“Mere Ministarstva finansija donete su da bi se odre?ene delatnosti zaštitile od nestanka. Iz nekog razloga, kod onih koji su donosili mere, ne postoji svest da je oblast umetnosti neophodna ure?enom društvu i da celokupna civilizacija po?iva na kulturi”, primetio je Paunkovi?.

Dakle, dragi moji kreativci…

Da “mra?im” i dalje, ili da se šalim? OK: Šali?u se. Gledajte stvari iz druga?ije, pozitivne perspektive. Ako ste u poslednjih nekoliko godina, kao potpisnik ovih redova, na primer, nabili kilažu, budite sigurni da ?ete zahvaljuju?i merama Vlade Srbije – imati sve šanse da svoju liniju stešete do neslu?enih granica. 

Malo li je na ovu skupo?u? 

A sad bez šale:

Ostanite kreativni. Zbog onih koji dolaze posle nas. 

FOTO: Unsplash kombo