PRAZNIK POEZIJE OD NEDELJE DO UTORKA

Svetski dan poezije, ustanovljen 1999. prvi put je obeležen u Srbiji 2001. zahvaljuju?i pesnikinji Dubravki ?uri? i Kulturnom centru Beograda. 

Od tada – svake godine se u našoj zemlji obeležava ovaj praznik stihova, svojevrsni  me?unarodni pesni?ki festival.

Ovaj put, Svetski dani poezije održa?e se od 21. do 23. marta na onlajn profilima Kulturnog centra Beograda.

Kako se festival iz poznatih razloga održava u digitalnom prostoru, umesto tribina osmišljena je dijaloška e-publikacija, a umesto pesni?kih ?itanja publika ?e imati priliku da ih ?uje preko video-zapisa.

Svake godine manifestacija nosi novi tematski predznak, dok se osmišljavanje koncepta prepušta drugom pesniku ili pesnikinji. Urednica ovogodišnjeg programa je pesnikinja i dramaturškinja Maša Seni?i?.

Sav program/sadržaj manifestacije bi?e dostupan na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda i na Facebook i Instagram stranici. 

Dobro poznata de?ija igra na koju se oslanjamo u naslovu – Papir kamen makaze –  zasniva se na nehijerarhijskom cikli?nom sistemu, sa devet mogu?ih kombinacija poteza.

Upravo toliko mladih autora i autorki, koji stvaraju na istom jeziku, ove godine predstavi?e se kroz svoje stihove: ?or?e Ivkovi? (SR), Marija Dejanovi? (HR), Marija Dragni? (CG), Tomislav Augustin?i? (HR), Radmila Petrovi? (SR), Alen Brlek (HR), Vladana Perli? (RS), Anita Pajevi?, (BiH) i Jana Radi?evi? (CG). 

Italijanski institut za kulturu u Beogradu pružio je dodatnu podršku ovogodišnjoj manifestaciji, pa tako imamo priliku da i tri mlade italijanske pesnikinje – ?ulija Martini, Alma Spina i Beatri?e Kristali – budu deo ovogodišnjeg programa.

Njihove pesme bi?e prvi put prevedene na srpski jezik posebno za ovu priliku, a autorke ?e poslati svoje snimke ?itanja i predstavljanja koji ?e gledaocima tako?e biti dostupni sa titlovima.