PREDSTAVA INTIMNOSTI GOSTUJE U NARODNOM POZORIŠTU U BEOGRADU I SNP U NOVOM SADU

Kultna scena Raša Plaovi? Narodnog pozorišta u Beogradu 30. septembra ?e, od 20 ?asova, ugostiti predstavu Intimnosti (Kada spavam mislim da sam budan), koja ?e dan kasnije biti izvedena u u Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad, na sceni Pera Dobrinovi? u 19.30 ?asova.

Predstava Intimnosti nastala je kao doktorski umetni?ki projekat An?elka Beroša na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i premijerno je izvedena 31. maja u Narodnom pozorištu Beograd.
Scena iz predstave Intimnosti FOTO: Miloš Milovi?

“Predstava Intimnosti (Kada spavam mislim da sam budan) je spoj fizi?kog i dramskog teatra. Predstava se bavi intimnim odnosima uskog kruga ljudi, njihovim snovima za koje ?esto ne znaju da li su san ili java, željama i ožiljcima. U?i nas tome da cenimo svaki trenutak koji proživljavamo, jer nikad ne znamo koliko ?e da traje“, rekao je An?elko Beroš pred novo igranje njegovog projekta u dva najuglednija nacionalna teatra.

Dramaturgiju potpisuje Aleksandra Jovanovi?, kostimografiju Lidija Jovanovi?, a scenografiju MIlica Baji? ?urov. Za muziku su zadužene Ana Krstaji? i Jana Ran?i?, a autor animacije je Ivan Avdi?, dok je za maske bila zadužena Dragana Injac. Organizatori predstave su Vanja Kneževi?, Ivona Džudovi? i Luka Karadžuleski.

Uloge tuma?e Aleksandra Arizanovi?, An?elko Beroš, ?or?e Gali?, Sanja Petrovi?, Jelena Puzi? i Filip Radovanovi?

Ulaznice za Narodno pozorište ?e biti simboli?nih 400 dinara a u SNP 600 dinara. Mogu se kupiti na blagajni pozorišta.