PREDSTAVA PLACEBO U UK VUK KARADŽIĆ U BEOGRADU

Nakon Gra?anice i Zubinog potoka, predstava “Placebo” Narodnog pozorišta u Prištini, po tekstu Aleksandra Jugovi?a, u režiji Isidore Gonci?, bi?e izvedena 1. i 2. marta u 19 ?asova u UK “Vuk Karadži?” u Beogradu.

– Re? ‘placebo’ dolazi iz latinskog jezika i zna?i ‘udovolji?u’ (od placeo – udovoljavam), a prvi put se pominje u latinskom prevodu Biblije. Godine 1811. ova re? je ve? ušla u Medicinski leksikon Hupera i Kvinsija, gde se navodi da je to bilo koji lek napravljen tako da više udovolji pacijentu, nego da ovaj ima koristi od njega. Placebo efekat, ta neverovatna sposobnost uma da ozdravi telo, koristi se i danas u medicini. To je pozitivan efekat izazvan autosugestijom bolesnika da mu neki lek pomaže. Ovaj efekat nastaje prihvatanjem neke neistine kao ta?ne, da bi se sa?uvao ili postigao ose?aj sigurnosti. Placebo pokazuje kako je naš um sposoban da pokrene promene u organizmu veruju?i u mo? lažnog leka. Drama ‘Placebo’ Aleksandra Jugovi?a ide još dalje – rekla je rediteljka Isidora Gonci?.

Pored Gonci?eve, autorsku ekipu predstave ?ine i: koreografkinja Jovana Ikoni?, kompozitorka Irena Popovi? Dragovi?, kostimografkinja Bojana Kostadinovi? i scenograf Goran Stoj?etovi?.