PREDSTAVLJAMO RADOVE IGORA RIPKA I VALTERA KRATNERA

Online platforma „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance” na kojoj je izloženo 10 radova vizuelnih umetnika i umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije, u julu predstavlja rad When I was young and wild” Igora Ripka iz Srbije i triptih Mana” austrijskog autora Valtera Kratnera.

Rad When I was young and wild” predstavlja fotografiju autora nastalu ?etiri godine pre po?etka rata u Hrvatskoj, sa kapom JNA (Jugoslovenske narodne armije) i puškom.

O motivaciji za nastanak rada Igor Ripak je rekao: “Saznavši da sam iz Srbije, koleginica sa Akademije likovnih umetnosti u Be?u me je upitala kako se ose?am kao ratni zlo?inac. Kako bih našao pravi odgovor, pro?ešljao sam porodi?nu istoriju i našao fotografiju koja precizno pokazuje politi?ke sklonosti ?lanova moje porodice”.

Na fotografiji je kapa JNA autorovog oca, puška je dedina, a dvogled, opasa? i bajonet je autorov drugi deda zaplenio od nema?kog oficira u Drugom svetskom ratu. Njegov rad mogu?e je pogledati na online platformi ,,Na drugi pogled”.

Triptih „Mana” (digital, grafit, ulje na papiru) sastoji se od identifikacionih fotografija koje je umetnik obradio grafitom i uljem, što isti?e posebno opresivne društveno-politi?ke aspekte. Slike prikazuju kako mi vidimo „druge”, i klišee i predrasude koje koristimo da bi smo ih klasifikovali.

Fotografije uhapšenih prikazuju osumnji?ene u standardizovanim pozama, dobro poznatim gledaocima zbog fotografija u pasošima, dok su individualni izrazi lica ipak autenti?no sa?uvani i ne mogu biti standardizovani ili podvrgnuti etiketiranju.  

Portreti u triptihu uopšte nisu ono što nam se ?ini. Fotografija je izuzetno osetljiva na površini stvari. Ali ispod ili iza spoljašnjeg sloja ovih slika anonimnih ljudi, otkrivate upitan zakonski sistem. Ovaj umetni?ki pristup dao mi je mogu?nost da pokažem kako je svaki socijalni problem uslovljen kontekstom povezanosti infrastrukture, institucija i kolektivne svesti”, rekao je o svom delu Valter Kratner. 

I njegov rad mogu?e je pogledati na online platformi ,,Na drugi pogled”.

Dela ove dvojice umetnika prethodno su izabrana na konkursu za radove koji ukazuju na na?ine na koje evropska društva posmatraju sebe i „druge”, kao i one koji referišu i prevazilaze klišee i predrasude koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima uprkos – ili upravo usled – bliskih istorijskih odnosa i isprepletenih istorija migracija. Pokretanjem onlajn platforme obeležava se 20 godina od osnivanja Austrijskog kulturnog foruma Beograd i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa izme?u Austrije i Srbije. 

Igor Ripak (1982) je umetnik i fotograf. U svom radu se služi transformativnim procesima transmedijalne adaptacije, sa akcentom na sociopoliti?ke teme koje oblikuju našu realnost. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Be?u 2020. godine, u klasi prof. dr Jaira Martina Gutmana, a 2010. je diplomirao na smeru dramaturgija, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik je nagrade Akademije likovnih umetnosti u Be?u 2020. godine.

Valter Kratner (1954) godinama je živeo u Švajcarskoj i San Francisku, a danas živi u Austriji. Njegove prostorne instalacije su, izme?u ostalih, crkva Tabor u Austriji i spomenik (Porajmos) posve?en Romima i Sintima, žrtvama nacizma. Dobitnik je nagrade Carl Djerassi rezidencijalnog programa za 2002. godinu. Njegove fotografije transformišu i rekonstruišu se?anje i istoriju. U poslednje vreme bavi se izbegli?kom situacijom u Evropi i na Bliskom istoku.

Foto: Promo