PREDSTAVLJEN ZBORNIK NONUMENT – IGRA OTKRIVANJA

U utorak, 21. septembra u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, predstavljen je zbornik NONUMENT, koji je nastao kao rezultat višegodišnjeg istraživanja sudbine i buduc?nosti širokog spektra ugroženih, zanemarenih, a nekada slavljenih zgrada, stilova i gra?evina. NONUMENT osvetljava mnoge od najžešc?ih rasprava u oblastima arhitekture i konzervacije, ali i politi?kih i kulturnih tokova koje ih oblikuju. O ovom izdanju govorili su Miloš Kosec, urednik izdanja, Danica Sretenovi? i Ljubica Slavkovi?, autorke tekstova u knjizi, a moderatorka je bila Danica Jovovi? Prodanovi?.

“Jedan od najvažnijih ciljeva projekta Nonument je da shvatimo da svaka pojedina?na zgrada, kompleks, svaki javni prostor kojim smo se bavili, a koji još uvek nije uništen, ima interesantan, vredan i smislen život ovde i sada, tako?e. Možda nije profitabilan ili društveno prepoznat, ali život postoji, ponekad u mnogo raznovrsnijim formama, u okvirima onoga što nam izgleda kao nedovoljno iskoriš?en prostor”, rekao je Miloš Kosec, urednik izdanja.

Predstavljanje zbornika NONUMENT u Artgetu

Danica Sretenovi?, arhitekta i kustoskinja koja radi u Ljubljani, osvrnula se na zna?aj ove publikacije:

“Pre svega, projekat Nonument je nešto potpuno novo i jako bitno za definiciju prostora u kome mi živimo. Sama re? Nonument nije ranije bila nigde prisutna, a opisuje neke objekte koji su zapravo u stanju ruševine ili su zaboravljeni, ali su i dalje jako mo?ni u se?anju samih ljudi ili imaju veliku arhitektonsku vrednost. Zapravo, postoji neka napetost i kontrast izme?u njihovog stanja danas i toga što su oni zna?ili. Svako od nas ko je u?estvovao u projektu, a to su razli?iti profili stvaralaca, istraživa?a, akademika iz šest država, imao je svoj pristup i svi smo odgovarali na pitanje zašto je nešto Nonument”.

Za Ljubicu Slavkovi?, arhitekta i urbanistkinja, ovo izdanje je “igra otkrivanja”:

“Upravo u toj igri re?i, u neodre?enosti pojma koji nam nešto nagoveštava ali ne definiše, koji nas poziva da promislimo na šta se odnosi, a ne nudi nam eksplicitna zna?enja, otkrivam potencijal za sve ono što se dešava na daljim stranicama ove knjige i svuda tamo dokle ona seže.Nonument je poziv na promišljanje, na ponovno tuma?enje, otkrivanje potencijala i zna?enja postoje?ih izgra?enih struktura, i uopšte, arhitekture i urbanizma kao tekstova kulture, društva, i svih veza koje su u njih utkane”

Zbornik NONUMENT (Ljubljana, MoTA-Museum of Transitory Art, 2020) podeljen je u ?etiri poglavlja: Refleksije, Studije slu?aja, Indeks nonumenata, i Vizuelni eseji. Ovo izdanje okuplja niz teorijskih i na praksi zasnovanih uvida u neologizam nonument i sa njim povezana pitanja arhitektonskog sec?anja, negacije, napuštanja i ruiniranja. Izraz nonument opisuje arhitekturu, javne prostore i spomenike koji su prošli proces transformacije unutar kojeg su stekli novo zna?enje. Nonumenti su skriveni, napušteni, neželjeni ili na drugi na?in zaboravljeni izgra?eni prostori, koji su nekada imali snažnu simboli?ku vrednost, a danas imaju potencijal da se prenamene, povrate i ponovo upotrebe.

Predstavljanje zbornika odigralo se u okviru Letnje filmske škole, koju od 17. do 26. septembra u Kulturnom centru Beograda organizuje Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA. Ova desetodnevna filmska radionica u okviru evropskog projekta The Future Architecture Platform nosi naziv „Kad bi ovi zidovi govorili/If These Walls Could Talk” i posve?ena JE zgradi Doma štampe. BINA organizuje Letnju filmsku školu u saradnji sa Ra?unarskim fakultetom iz Beograda Festivalom arhitekture iz Kopenhagena (CAFx), MAXXI muzejem iz Rima i Trijenalom arhitekture iz Osla (OAT)

Foto: BINA Promo