PREMIJERA: DEČJA SOBA – OPERA ZA DECU U MALOM POZORIŠTU DUŠKO RADOVIĆ

U okviru 53. BEMUS-a, 12. i 13. novambra sa po?etkom od 20 sati u Malom pozorištu „Duško Radovi?“ premijerno ?e biti izvedena opera za decu kompozitora Milenka Živkovi?a po tekstu Desanke Maksimovi?. Opera traje oko 40 minuta i namenjena je deci od 4 godine do viših razreda osnovne škole.

„De?ja soba“ je prva de?ija opera koja je u klasi?noj operskoj formi napisana u Srbiji. Izvedena je februara 1941. godine. Delo jedinstvenih vrednosti, rad je dva velikana srpske umetnosti, i pokazatelj naprednog mišljenja i visokog razvoja srpske umetni?ke scene, koja je u prvoj polovini dvadesetog veka išla u korak sa najsavremenijim umetni?kim stremljenjima u Evropi. 

Ove godine se navršava 120 godina od ro?enja Milenka Živkovi?a, ?iji su zna?aj i delo nepravedno zapostavljeni u našoj sredini, a na 53. BEMUS-u izvo?enje „De?je sobe“ bi?e podsetnik na njegov nemerljiv doprinos u stvaranju muzi?ke i scenske umetnosti u Srbiji.

Opera „De?ja soba“ komponovana je po motivima istoimene kratke pri?e, naše književnice Desanke Maksimovi?, i predstavlja ne samo prve korake kompozitorske prakse usmerene na najmla?u publiku u Srbiji u ?etvrtoj deceniji dvadesetog veka, ve? i pravi biser opusa Milenka Živkovi?a i naše kulturne baštine.

Koncipirano skoro kao „didakti?o sredstvo“ sastavljeno od kra?ih muzi?ko-scenskih slika, ovo delo predstavlja idealan na?in da se najmla?a publika uvede u svet opere.

Niz zanimljivih slika zapravo tretira svakodnevne teme iz života jedne porodice. Posmatrano iz ugla roditelja, ali i iz ugla dece sa iskorakom, kako je o?ekivano kada su deca u pitanju, u pomalo fantazmagori?ni svet.

?etvoro dece suprotstavljaju se dosadnim svakodnevnim ritualima i zahtevima roditelja. Njihova nepresušna želja za igrom vodi ih u šumski svet patuljaka i životinja, gde vladaju pesma i igra.

Prodor bajke u realnost, te de?ja igra koja se suprotstavlja nametnutom, naveli su nas na razmišljanje o odnosu naše svakodnevnice prema igri i slobodi, kao i na to kako da na atraktivan i zabavan na?in približimo deci tradicionalne  vrednosti.

 

Ideja za rekonstrukciju i izvo?enje ovog dela je proizašla iz projekta „Opera: Past, Present, Perfect!“ koji Muzi?ko opersko teatarska organizacija MOTO i Malo pozorište „Duško Radovi?“ realizuju pod pokroviteljstvom Kreativne Evrope.

Projekat ima za cilj povezivanje i usavršavanje mladih operskih umetnika, promovisanje operske umetnosti i stvaranje nove publike.

Uz požrtvovan rad mladih školovanih peva?a, reditelja, dirigenata, instrumentalista, scenografa, koreografa, a uz mentorstvo afirmisanih umetnika. Izvo?enje uklju?uje i de?iji hor, kao posebnog ponosa celokupnog anasambla. 

Projekat ima za cilj da doprinese razvoju srpske operske umetnosti kroz kreativnu snagu nove generacije operskih umetnika i njihove mladala?ke energiju koja ?e uz savremen pristup vaspitavati novu publiku i vratiti sjaj operskoj umetnosti kod nas. 

Foto: MOTO i Malo pozorištu „Duško Radovi?“