PROGRAM ČETVRTOG FESTIVALSKOG DANA NA PALIĆU

?etvrtog festivalskog dana, u utorak 20. jula na Letnjoj pozornici na Pali?u, u Glavnom takmi?arskom programu u 21h ?e biti prikazan film „ Prirodna svetlost” ma?arskog reditelja Deneša Na?a, a u 23h ?uvar brata svojega” turskog reditelja Ferita Karahana.

Radnja filma „Prirodna svetlost” smeštena je u 1943. godinu kada ma?arski oficir, kao ?lan specijalne ma?arske jedinice, ?isti teritoriju od partizana u okupiranom Sovjetskom Savezu svedo?e?i nasilju koje ga nagoni na stid. Film je pri?a o krivici, odgovornosti i nemoguc?nosti individualnog delovanja. 

Scena iz filma ?UVAR BRATA SVOJEGA

?uvar brata svojega” je pri?a o Jusufu i njegovom najboljem drugu Memu koji poha?aju internat za kurdske de?ake smešten u planinama Isto?ne Anadolije. Nakon što se Memo misteriozno razboli, Jusuf biva prisiljen da se probija kroz školsku represivnu birokratiju ne bi li pomogao prijatelju.

U selekciji „Paralele i sudari”, u bioskopu Abazija na Pali?u ?e biti prikazani filmovi Duga” crnogorskog reditelja Aleksandra Vujovi?a (17h), „No?na smena” Reinisa Kalvinša iz Letonije (17:15) i ?asovi nema?kog” bugarskog reditelja Pavela G. Vesnakova u 19 ?asova.   

U filmu Duga” se?anja glavnog junaka pokrenuta su jednim pogledom na dugu i vrac?aju ga u detinjstvo, podsec?ajuc?i ga na doga?aje koji su ga umetni?ki oblikovali. Film je nastao po motivima knjige Dipingo dunque esisto! prestižnog italijanskog umetnika Gaetana Grila. „No?na smena” u središtu radnje ima taksistu Marea koji odlu?uje da pobegne iz grada, jer nije u stanju da se pobrine za dug prema vlasniku kompanije. Ali izbec?i nevolju je teže nego biti uvu?en u nju. Film ?asovi nema?kog” prati sredove?nog Nikolu koji se bori za egzistenciju u Bugarskoj. Odlu?uje da se preseli u Nema?ku i, samo dan uo?i odlaska, o?ajni?ki pokušava da ponovo uspostavi veze sa svim svojim voljenima.

U ?ast ovogodišnje dobitnice nagrade Underground spirit, rumunske producentkinje Ade Solomon, bi?e prikazan film Pozicija deteta” Kalina Petera Necera, dobitnik Zlatnog medveda” na Berlinskom filmskom festivalu 2013. godine. Projekcija je zakazana za 21 ?as u bioskopu Abazija na Pali?u.

Selekcija Slovenija u fokusu ?e od 17 ?asova u bioskopu Eurocinema u Subotici predstaviti kratki film Lovkinja” Urške ?uki?, nakon ?ega je na repertoaru dugometražno ostvarenje Po?i sa mnom” Igora Šterka, u kome izlet troje tinejdžera prerasta u dramu u dubini šume, dok film otkriva dosad nevi?ene lepote prirode Slovenije.

U okviru selekcije Novi ma?arski film, u bioskopu Eurocinema u Subotici u 19h na programu je film Post Mortem” (režija Peter Bergendi) koji prati fotografa leševa i devoj?icu koji se susre?u sa duhovima u ukletoj ku?i nakon Prvog svetskog rata.

Kadar iz filma FELINOPOLIS

U selekciji Novi evropski dokumentarni film, u 19 ?asova u Art bioskopu Lifka u Subotici bi?e prikazano ostvarenje „Felinopolis” italijanske rediteljke Silvije ?ulijeti, koji otkriva 40 godina stare snimke sa filmskih setova legendarnog Federika Felinija. Na istoj lokaciji, u selekciji Eco Dox od 17h na repertoaru je  film „Li?ni život rupe” ?eškog reditelja Ondreja Vavre?ke. Projekcije dva kratka filma iz selekcije Mladi duh Evrope po?inju u 22h u bioskopu na Pali?u.

Na Velikoj terasi na Pali?u u 12 ?asova bi?e promovisana knjiga Slobodana Šijana „Pisci u bioskopu: Književna istorija naših filmskih doživljaja“ u izdanju Filmskog centra Srbije, koja donosi izbor tekstova u kojima naši i regionalni pisci, neretko iz veoma li?ne perspektive, pišu o fenomenu filma. U knjizi se nalaze tekstovi Ive Andri?a, Branislava Nuši?a, Stanislava Vinavera, Rastka Petrovi?a, Boška Tokina, Miloša Crnjanskog, Bogdana Tirnani?a, Aleksandra Petrovi?a, Danila Kiša, Dubravke Ugreši? i drugih.

Okrugli sto „Dometi aktuelne slovena?ke kinematografije” na programu je u bioskopu Abazija na Pali?u u 10:30, a fokus ?e biti na umetni?kim dometima, kulturnoj politici i produkcionim aspektima kinematografije Slovenije danas, sa posebnim osvrtom na filmove i autore/ke u programu “Slovenija u fokusu” na Festivalu evropskog filma Pali?. U?esnici ?e tako?e govoriti o filmskoj umetnosti u Sloveniji u jugoslovenskom periodu i doprinosu istaknute glumice Milene Zupan?i?, laureatkinje FEF PALI? 2021. U ovom programu u?estvova?e gosti iz Slovenije – filmski poslenici i stvaraoci, predstavnici Filmskog centra Srbije i FEF Pali?, a razgovor ?e voditi dr Ivana Kronja, filmolog, filmska kriti?arka i koordinatorka Dana slovena?kog filma.

Jedan od prate?ih programa bi?e i panel diskusija „Koncept upravljanja otpadom u Suboti?kom regionu i Zelena agenda EU za Zapadni Balkan“, u skladu sa orijentacijom Festivala evropskog filma Pali? da tematizuje pitanja od zna?aja za životnu sredinu. Bi?e to prilika da se koncept upravljanja otpadom u regionu Subotice sagleda i sa aspekta smernica Evropskog zelenog plana za dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ova diskusija bi?e održana u 11h u Maloj gostioni na Pali?u.

Foto: Promo