PROGRAM TEATRIJUMA DO KRAJA SEZONE

Naslovna fotografija: scena iz predstave Don Žuan; foto Sandra Sevi?

Novo beogradsko pozorište, Teatrijum, Teatrijum pokrenuta je na inicijativu našeg dramskog umetnika Tihomira Stani?a, uz podršku Univerziteta u Beogradu, koji je ustupio dvorište Kapetan Mišinog zdanja i gradske opštine Stari Grad.

Upravnik pozorišta je Vladan Gajovi?.

Pozorište ove „nulte“ sezone je igralo predstave od 3. jula, a sa više od 50 izvo?enja završava sezonu 31. avgusta. Evo koji nas naslovi o?ekuju do kraja sezone:

Foto: Teatrijum Promo

STRAH OD LJUBAVI
Sonja Jaukovi?
19. avgust u 21h

Monodrama “Strah od ljubavi”, po romanu “Darina” Leposave Jovanovi?, u dramatizaciji, režiji i izvo?enju dramske umetnice Sonje Jaukovi?.

Re? je o lirskoj ljubavnoj komediji koja govori o životnom putu Darine, žene iz naroda, sa juga Srbije, koja pri?a svoju porodi?nu pri?u o ljubavi, o strahu zbog koga je propustila ljubav, a kasnije nije dozvolila da je ponovo obuzme…

Darina je zbog straha od nove povrede, jer je prethodna bila izuzetno bolna i srce mlade devojke neprebolno ranila, odlu?ila da živi život bez ljubavi.

Foto: Teatrijum Promo

JAZAVAC PRED SUDOM
Petar Ko?i?
20. avgust u 21h
Režija: Mihailo Laptoševi?
Igraju: Daniel Kova?evi?/?or?e Markovi?, Jakov Jevtovi?/Vladimir Tešovi?, Dejan Stojakovi?, Mihailo Laptoševi?

„Ko iskreno i strasno ljubi Istinu, Slobodu i Otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas.“ Petar Ko?i?

“Jazavac pred sudom“ napisan je 1903. Komad je svojevrstan istorijski osvrt na položaj obespravljenih Srba u Austrougarskoj carevini. Strašna je istina da po pitanju prava danas nikakve promene nema kada u obzir uzmemo život Srba u okruženju. Rade?i poslednjih godina sa decom na Kosovu i Metohiji, video sam da Srbi u enklavama u svakom smislu žive i teže nego istiniti Ko?i?ev junak i savremenik David Štrbac. Me?utim, intelektna virtuoznost Davidova, veli?anstvenost njegovog duha, daje nadu… Cilj ove predstave je da u svakoj osobi u publici probudi onaj deo bi?a koji ?e se uvek boriti za istinu i pravdu, za slobodu i otadžbinu bez obzira na cenu. Da smo u tome uspeli govori i to da je predstava igrana više puta i u kripti Hrama Svetog Save. Da je posle gledanja predstave australijski autor Mark Vindon uložio novac i snimio film „ Jazavac pred sudom“, koji je imao premijeru na ovogodišnjem festu. Film ?e u mesecima pred nama u?i u bioskopsku distribuciju. (Mihailo Laptoševi?)

Foto: Teatrijum Promo

O, KAKAV DIVAN DAN
21.
avgust u 21h
Monodrama u tuma?enju Vesne Pe?anac

Vesna Pe?anac svoju monokomediju “O, kakav divan dan”, ve? dvadeset godina igra na pozorišnim scenama, školama, fakultetima, kongresima širom zemlje, u ve?ini gradova nekadašnje Jugoslavije i od Amerike do Australije!

Ova predstava, koja spaja Umetnost, Obrazovanje, Pedagogiju, Životnu Mudrost i Li?nu ispovest do sada je preko 1800 puta odigrana! Sa puno finog humora, predstava govori o odnosu Roditelji-Deca-Škola-Društvo.

O problemima Ra?anja, Odrastanja, Puberteta, Porodi?nim sukobima, Ku?nim tajnama, o Ljubavi i Praštanju.

Vesna Pe?anac u komi?nom žanru, kroz rafinirani humor i na samo njoj svojstven na?in, otkriva Li?ne i Porodi?ne tajne, nadovezuju?i pri?e razli?ite sadržine jednu na drugu, jednostavnim govorom i lepršavom glumom.

Foto: Teatrijum Promo

PREMIJERA predstave u produkciji pozorišta TEATRIJUM
ZLOSTAVLJANJE
Ivo Andri?
u dramskom tuma?enju Milice Jankovi?
22. avgust u 21h

Šta se dešava kada zažmurimo na psihi?ko zlostavljanje i tako sami sebe zavaramo?

Gde to vodi i kakve su posledice?

Da li na ovim prostorima ?ovek i dalje ne može da brani svoje pravo nego mora pored toga što je žrtva da preuzme na sebe i izgled krivca?

„Jedan ?ovek, pogotovu jedna žena, mora u odbrani svojih prava i svoje li?nosti  da se osloni na druge ljude i na svoje pravo onakvo kakvo je formulisano u zakonima, ili bar u shvatanjima i navikama društva“.

Foto: Teatrijum Promo

NINA
Tekst i režija: Nikolina Vujevi?
Pod mentorstvom profesora Nikite Milivojevi?a i višeg stru?nog saradnika Jelene ?ulvezan
23. avgust u 21h

Bore?i se sa sopstvenim strahovima, glumica Nina pokušava da odigra i razume lik Nine iz ?ehovljeve drame ,,Galeb“.

Igraju?i ovu ulogu, shvata da nije samo ime ono što im je zajedni?ko, ve? i mnoge druge osobine, te prekida predstavu, misle?i da nije dovoljno dobra u onome što radi.

Tada zajedno sa publikom kre?e na putovanje do Njujorka i Brodveja gde je doživela najlepši i najteži trenutak u svom životu.

Iskreno se otvara publici i sa njima na komi?an, a opet emotivan na?in deli svoja iskustva, probleme i strahove, kroz muziku i ples.

Na tom putu pokušava da shvati da li je slava ono što je važno ili ljubav prema sebi i verovanje u svoje snove, kao suština življenja i bavljenja gluma?kim zanatom.

Na tom putu joj pomaže Nina iz ?ehovljevog ,,Galeba“, ali suštinu ipak pronalazi uz pomo? male Nine, onog deteta u njoj koje i dalje želi samo da igra i koje veruje bez ikakve zadrške.

Foto: Teatrijum Promo

POVRATAK OTKA?ENIH
Slavica Ljuti?
Režija, scena, izbor muzike: Monika Romi?
Igraju: Monika Romi?, Boris Milivojevi?, Slavica Ljuji?, Jovana Mladenovi?, Aleksandar Koji?, Danica Radulovi? , specijalni gost iz offa: Milorad Milinkovi?
24. avgust u 21h

“Povratak otka?enih” urnebesna komedija / vodvilj /mjuzikl sa sobom donosi zgode i nezgode porodice Jovanovi?.  Aktuelnim temama, šarenolikim likovima prepoznatljivim iz sva?ije svakodnevice a sve kroz uzbudljiv zaplet ova predstava donosi obilje smeha.

RE? AUTORA – Ovaj pozorišni komad, se naslanja na prvi deo kroz likove dve ro?ene sestre Zage i Bebe. One su stavljene pred nove izazove, koji su u tesnoj vezi sa onim što je u našem društvu predstavljeno kao tabu ili opšteprihva?eno društveno ponašanje. Sklonost ka pogrešnom izboru naše junakinje odovodi na pogrešan put kojim one sigurno kora?aju. Da li ?e odustati od svojih ciljeva? Da li ?e se povinovati opšteprihva?enim normama? Da li ?e preispitati svoje postupke? Da li ?e zbog ljubavi odustati od svojih principa? Sazna?ate.

Ovaj pozorišni komad doti?e se najrazli?itijih pitanja i problema, kroz koje prolaze žene danas u poslovnom, muško-ženskom, porodi?nom, kao i prijateljskom odnosu. Podrška, ljubav i sigurnost su stvari koje ?ine odnos unutar porodice Jovanovi?, kao i šale na me?usobni ra?un koje su sastavni deo njihovih života još od vremena najranijeg detinjstva i njihov specifi?an odgovor na sve probleme koji ih okružuju. Sestre imaju partnere, budu?e, bivše, skrivene želje, otvorene ambicije… i njihovi odnosi su izgra?eni na realnim životnim situacijama, ali koje, kada se dešavaju nekom drugom su veoma bizarne i komi?ne.

Foto: Teatrijum Promo

KRALJ MAGNOVENJA
Monodrama na osnovu teksta “Dnevnik jednog ludaka”-  N.V.Gogolja i delova teksta  “Zvezdani dnevnici” Stanislava Lema
Adaptacija, režija i izvo?enje- Nikola Vasiljevi?
24. avgust u 21h

Monodrama “Kralj  magnovenja”, na tacno 10 godina od premijere ima svoje jubilarno 50 izvodjenje u pozoristu Teatrijum 25.8.2021.

Predstava je igrana na raznim scenama (u Beogradu: u pozorištu Le studio, u pozorištu Slavija, pozorištu Moderna Garaža, u Crnoj Gori: u Nikši?kom pozorištu, u pozorištu Dodest, sceni 21 itd), a imala je i zapažena u?eš?a na internacionalnim festivalima: Festival monodrame Bitola (Makedonija) 2016, Festival Monoakt u Pe?i (Kosovo) 2016, FIAT  Podgorica (Crna Gora) 2016

Foto: Teatrijum Promo

PU SPAS ZA SVE NAS
Tekst: Nina Džuver po motivima Dnevnika Diane Budisavljevi?
Igra: Jelena Puzi?
26. avgust u 21h

Jedna od najve?ih humanitarnih radnica prošlog veka, koja je spasila izme?u osam i deset hiljada dece iz ustaških logora u NDH i tako prakti?no sa?uvala jedan narod od istrebljenja, bila je Diana Budisavljevi?.

Njen humanitarni rad trajao je od odluke da osnuje svoju Akciju, do trenutka kada je njenu kompletnu dokumentaciju nasilno preuzela OZNA. Prvobitna zamisao da daje nov?ane priloge, brzo je prerasla u akciju spasavanja dece iz logora. U tome joj je koristilo austrijsko poreklo, ali i odlu?nost od koje nije odstupala. Svrha Akcije bila je o?uvanje identiteta srpskog naroda sa tih prostora, tako što bi se što više budu?eg naraštaja spasilo i popisalo, sa idejom da se, posle rata, posledice progona i izgnanstava koje su deca i njihove porodice trpeli, što bolje i lakše prebrode.

Ipak, nakon muka i opasnosti kojima se izlagala tokom rata, nakon brojnih bolesti, kada je ratu napokon došao kraj, do vra?anja dece i spajanja porodica nije došlo. Ime i rad Diane Budisavljevi? prakti?no su nestali.

Monodrama Pu spas za sve nas bavi se uzrocima brisanja Dijaninog imena i Akcije, kroz pra?enje njenog rada u ratnim godinama. Preuzevši na sebe ulogu spasioca nedužnih, Diana nije znala kakve ?e je strahote zadesiti i kakve ?e posledice one imati po njen život. Ovaj komad pokre?e pitanje odgovornosti Komunisti?ke partije, ali i svih onih koji su živeli ili se rodili posle rata, a o ovoj ženi ?uli su malo ili gotovo ništa.

Predstava Pu spas za sve nas ima preporuku Ministarstva prosvete koja upu?uje srednje škole da je prikažu svojim u?enicima.

Na festivalu Zlatni vitez u Moskvi, Jelena Puzi? nagra?ena je Nagradom žirija za ulogu Diane Budisavljevi?. Tako?e, na Festivalu monodrame i pantomime, osvojila je nagradu za najboljeg mladog glumca.

Don Žuan, foro Mateja Stanisavljevi?

DON ŽUAN
Vida Davidovi? po Molijerovom predlošku
Režija: Tihomir Stani?, Marko Misira?a
Igraju: Don Žuan – STEFAN RADONjI?, Zdravko – VLADAN GAJOVI?, Gospodin Nedeljkovi? – ?OR?E MARKOVI?, Slobo – TIHOMIR STANI?, Elvira – MILICA JANKOVI?, Blažo – LEPOMIR IVKOVI?, Antonina – NEVENA ILI?, Valentina – ISIDORA GRA?ANIN, Milica – IVANA DUDI?, Pero – LUKA POTPARI?, Dragan – MILAN BOBI?, Arsa – LUKA SEVI?, Prosjak – DUŠAN AŠKOVI?
28-31 avgust u 21h

Po?etak rada na predstavi „Don Žuan“ poklapa se sa osnivanjem letnje pozorišne scene „Teatrijum“ u dvorištu Rektorata Univerziteta u Beogradu, tako da je ova predstava prva premijera novog pozorišta.

Kao i svaka dobra komedija, „Don Žuan“ je komad koji odli?no komunicira sa današnjim vremenom i aktuelnom situacijom.

Ako se razmaštamo kao u prethodnim primerima dobijamo iz ve? postoje?eg Molijera jedan Beograd (ili bar nešto što na njega li?i) i kriminalnu elitu koja je osuje?ena nemilosrdnim libidom jednog od njenih ?lanova.

Ako Don Žuana smestimo u okrilje savremenog crnogorsko-klanovskog miljea u Beogradu, koji funkcioniše po principu strogog patrijarhata i osvete, i ako bismo stavili Don Žuana u situaciju da prekrši taj kod zbog svojih nagona i iskoristi jednu od žena unutar zajednice, bilo bi dosta zanimljivo posmatrati razrešenje ove zbrke. Ucene, pretnje, pištolji, podzemlje, krv, osveta i ?ast. Veze, vezice, afere i nagoni. A svime ovim se ne gubi ništa od Molijera.

Kombinuju?i aktuelni društveni kontekst sa jednim klasi?nim delom dobijamo savremenu kritiku odre?enog miljea, a sa klasi?nim humorom i dobrim molijerovskim zapletima; savremeno društvo i humor koji opstaje ve? vekovima zahvaljuju?i svojoj nepretencioznosti. A šta je smešnije, zabavnije i potresnije od kriminalne elite koja živi po principu plemena, patrijarhata i osvete? I šta je smešnije, zabavnije i potresnije od Don Žuana? Duboko smo uvereni da je baš zato ovaj spoj klasi?nog zapleta i likova koji boje našu svakodnevnicu prava scenska kombinacija.