PROMO TURNEJA RIKATAKA NEW BALKAN RHYTHM

Neumorni novosadski muzi?ko-plesno-gluma?ki duet Alice in Wonderband najavio je da kre?e na koncertnu turneju tokom koje ?e promovisati svoj novi album RikaTaka, New Balkan Rhythm. 

Ovaj kreativni dvojac gostova?e 3. februara u Kulturnom centru Zrenjanin, 10. februara u Silosima u Beogradu, dok ?e termini za druženja u Rumi, Be?eju, Aleksincu i Nišu biti uskoro objavljeni.

U martu Alice in Wonderband gostuje 3. 3. u pozorištu Dobrica Milutinovi? u Sremskoj Mitrovici, 23. 3. u Narodnom pozorištu Sombor, a dan kasnije u Kulturnom centru Pan?evo.

Tokom marta put ?e ih voditi i u zemlje regiona, tokom koje ?e gostovati u Banjaluci (BiH), Kninu i Koprivnici (Hrvatska), te u Ljubljani (Slovenija). U aprilu bi trebalo da naprave segment turneje u Crnoj Gori.

Amir Misirli?, poznati bosansko-hercegova?ki novinar bio je oduševljen novosadskim duetom:

“…Prili?no sam skepti?an kad negdje nai?em na takve najave novog i druga?ijeg. Samo što skepsa ne treba da nas sprije?i da se li?no osvjedo?imo koliko istine ima u tim i takvim najavama. Ponekad se ?ak to i isplati. Ponekad se, baš isplati. E, tako mi se desilo sa novosadskim sastavom, bendom, projektom, ekipom, duom (ne znam kako ih nazvati a da se cjelina njihovog djelovanja objasni jednom rje?ju) „Alice In Wonderband“. Možda je to baš ta tražena rije?. ?udesni bend. Ili ?udo od benda. I u oba slu?aja bit ?ete u pravu kako god to preveli”, napisao je jedan od najpoznatijih novinara kulture u BiH.

Branimir Lokner je, pišu?i za TMM konstatovao da “Alice in WonderBand, Ane i Marka, zaokružuje na neki na?in njihovo umetni?ko delovanje i uvodi ih na teritoriju gde su zvu?ni i stilski izazovi veliki, nepredvidivi, ali samim tim prostor za traganjima i zvu?nim istraživanjima postaje beskona?an i nesaglediv”.