PROMOCIJA NOVIH ČLANOVA ULUPUDS-A

Prvog dana marta u 19 ?asova u galeriji SULUJ na Terazijama predstavi?e se svojom kolektivnom izložbom novoprimljeni ?lanovi ULUPUDS-a.

Izložba radova novoprimljenih ?lanova je svojevrsni godišnji presek likovnih trendova, lakmus papir umetni?ke aktivnosti, našeg okruženja, navodi kustos ove izložbe, Predrag Stojanovi?.

Bazar inventivnosti, razli?itih pristupa poimanja umetni?ke kreacije u obilju raznovrsnih medija, tehnika i oblasti delovanja, koji se sti?e na jednom mestu, u jednom galerijskom prostoru, kroz raznovrsnost izraza koji je glavna odlika izložbe i ujedno njen najve?i adut i kvalitet.

Za prvi krug se prijavilo 58, u drugi krug konkursa se kvalifikovalo 55 kandidata, dok je u ?lanstvo je primljeno 32 kandidata, posle izvršene selekcije od strane ?lanova devet Odbora sekcija i Umetni?kog saveta, a potom i potvrde sprovedenog procesa od strane Upravnog odbora.

Nešto koherentnija od prethodnih, ovogodišnju izložbu, kakao po obimu tako i kvalitetu izloženih radova i uprkos individualnim pristupima umetnika u raznovrsnim medijima, tehnikama i oblastima delovanja, odlikuje kroz eksponate novih ?lanova, snaga razli?itosti – li?nog pristupa, umetnika koji su u ULUPUDS-u, našli sredinu u okviru koje mogu da iskažu, razviju i predstave svoju kreativnost i talenat u nastupaju?em periodu.

Zbog situacije prouzrokovane Pandemijom kovida ne?e biti sve?anog otvaranja za posetioce, ve? ?e na njemu u?estvovati samo ?lanovi US i UO udruženja.

NOVOPRIMLjENI ?LANOVI ULUPUDS-a, 2021:

ARHITEKTONSKA SEKCIJA

1. Sara Dimitrijevi?
2. Ka?a Todovi? Krkovi?

DIZAJN SEKCIJA

3. Nevena Stanimirovi?
4. Jadranka Terzi?
5. Dušan Todorovi?

SLIKARSKO GRAFI?KA SEKCIJA

6. Miloš Vasovi?
7. Radmila Jeremi?
8. Jevrosima Luki?
9. Nada Miklja
10. Ana Mutavdži?
11. Dejan Nedeljkov
12. Jelena Nedeljkov
13. Marijana Oro
14. Kristina Panajotov
15. Milica Savi?
16. Bojana Savi?
17. Boris Stani?
18. Vladimir Stefanovi?
19. Pero Cvjetkovi?
20. Zoran ?alija

UMETNI?KA FOTOGRAFIJA

21. Jovan Marjanov
22. Jovana Milovanovi?
23. Goran Siva?ki
24. Aleksandar Crnogorac

SCENOGRAFIJA I KOSTIMOGRAFIJA

25. Sandra Nika?

VAJARSKA SEKCIJA

26. Jasmina ?or?evi?
27. Sonja Petrovi?
28. Tamara Raca

TEORIJA KRITIKA I ISTORIJA PRIMENjENE UMETNOSTI

29. Ana Vilenica
30. Lav Mrenovi?
31. Jelena Pavi?evi?
32. Svetlana Smol?i? Makuljevi?

FOTO: Goran Siva?ki