PROMOCIJA ŠIJANOVE KNJIGE “PISCI U BIOSKOPU”

U subotu, 15. maja 2021. u 18 ?asova na Trgu Nikole Paši?a u Beogradu, a u sklopu manisfestacije Dani knjige Filmskog centra Srbije, bi?e održana promocija knjige Slobodana Šijana „Pisci u bioskopu“.

Dani knjige Filmskog centra Srbije je manifestacija na kojoj ?e biti predstavljena najnovija izdanja ove institucije iz oblasti filma i filmske umetnosti i održava se od 14. do 20. maja 2021. godine na Trgu Nikole Paši?a. Publika ?e imati priliku da, tokom trajanja manifestacije, kupi knjige po promotivnim cenama, i to u periodu od 10 do 20 ?asova.

Antologija „Pisci u bioskopu: Književna istorija naših filmskih doživljaja“, u izdanju Filmskog centra Srbije i Službenog glasnika, nova je knjiga našeg istaknutog filmskog stvaraoca Slobodana Šijana.

Knjiga donosi izbor tekstova u kojima naši i regionalni pisci, neretko iz veoma li?ne perspektive, pišu o fenomenu filma. U knjizi se nalaze tekstovi Ive Andri?a, Branislava Nuši?a, Stanislava Vinavera, Rastka Petrovi?a, Boška Tokina, Miloša Crnjanskog, Bogdana Tirnani?a, Aleksandra Petrovi?a, Danila Kiša, Dubravke Ugreši? i drugih.

Na gotovo 500 stranica, antologija „Pisci u bioskopu“ sadrži pripovetke, odlomake iz romana, dnevni?kih ili memoarskih zapisa, novinske ?lanke i druge tekstove u kome pisci, novinari i filmski stvaraoci, iz razli?itih uglova, daju svoje vi?enje sedme umetnosti od njenih po?etaka pa sve do danas.

Foto: ?or?e Baji?