PROSLAVITE DAN DUNAVA NA KOLARCU

Svake godine, 29. juna se obeležava Me?unarodni dan Dunava.

Ove godine, Dunavski centar za kompetenciju u saradnji sa studentima arhitekture pod mentorstvom akademika Branimira Mitrovi?a i Turisti?kom organizacijom Srbije organizuje izložbu „Muzej Dunava“ u Likovnoj galeriji Kolar?eve zadužbine.

Ova izložba predstavlja projekte sedamnaest studenata druge godine master studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovni cilj je istraživanje kulturološkog i izlaga?kog potencijala reke u savremenom trenutku, kao i ispitivanje mere arhitektonskog delovanja u osetljivoj prirodnoj sredini, te odnosa budu?eg muzeja prema ekosistemu, mikroklimi, dinamici Dunaa i ja?ini toka.

Izložba „Muzej Dunava“ ?e biti otvorena u utor?k,  23. juna, u Likovnoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca u 19 sati.