PRVI MAJ SLEDEĆE GODINE U BIOSKOPIMA

Nedavno je završeno snimanje novog, ?etvrtog dugometražnog filma scenariste i reditelja Mladena ?or?evi?a „Prvi maj“, koje nastaje uz podršku i Filmskog centra Srbije (FCS). Film predstavlja koprodukciju Srbije, Bugarske, Hrvatske, Gr?ke, Crne Gore i Rumunije.

Postprodukcija je u toku i premijera se o?ekuje tokom naredne godine.

Pri?a filma prati grupu bivših radnika nedavno zatvorene fabrike, koji, u borbi za li?no dostojanstvo, pribegavaju natprirodnom.

Glavne uloge u filmu tuma?e Tamara Krcunovi?, Leon Lu?ev, Momo Pi?uri?, Ivan ?or?evi?, Lidija Kordi?, Mirsad Tuka, Szilvia Kriszan, Tomislav Trifunovi?, Olivera Viktorovi?, Stefan Sterev.

„Prvi maj je film o potencijalu za pobunu u ljudima, o maltene neograni?enoj mo?i i snazi, koji su prisutni u svima nama, uglavnom sakriveni, za?aureni. Ovim filmom želim da izrazim li?ni pogled na veoma bolnu temu tranzicije iz socijalisti?kog u kapitalisti?ko društvo, ali iz, ?ini mi se, svežeg ugla, kombinuju?i angažovani socio-politi?ki realizam sa elementima psihološkog trilera“, rekao je ?or?evi?.

Pored reditelja i scenariste Mladena ?or?evi?a, autorsku ekipu ?ine direktor fotografije Dušan Grubin, montažer Lazar Predojev, scenograf Zorana Petrov, kostimografkinja Jelena ?or?evi?, masker Evi Zafir i snimatelj zvuka Mom?il Božkov, a producenti su Milan Stojanovi? (Sense Production), Mladen ?or?evi? (Banda), Marti?ka Božilova (Agitprop), Ankica Juri? Tili? (Kinorama),  Maria Drandaki (Homemade Films), Ivan Marinovi? (Adriatic Western) i Anamaria Antoci (Tangaj Production).

Podse?amo, debitantski dugometražni film Mladena ?or?evi?a Život i smrt porno bande postigao je veliki uspeh na me?unarodnih festivalima, uklju?uju?i i nagradu za Najbolji scenario na festivalu Fantasia u Montrealu, najzna?ajnijem svetskom festivalu nau?ne fantastike, a kod internacionalne fan baze žanrovskog filma stekao je kultni status.

Projekat filma Prvi maj su podržali Filmski centar Srbije, Bugarski nacionalni filmski centar, Hrvatski audiovizuelni centar, Gr?ki filmski centar, Filmski centar Crne Gore i panevropski fond Euriumaž. Film finansira i gr?ka televizija ERT.