PRVI SRPSKI KNJIŽEVNI DOKUMENTARNI TRILER

Pri?ama iz svoje prve zbirke „Nestvarno, a stvarno“ Živojin Petrovi? oduševio je ?itaoce, a novom knjigom „Do vi?enja“ zaintrigira?e ne samo ljubitelje kriminalisti?ke proze, ve? i sve one koji vole dobro i uzbudljivo štivo.

Knjiga „Do vi?enja!“ donosi nam pri?u o ubistvu najbogatije Beogra?anke svih vremena. Detaljno istražena i uz obilje podataka, ova knjiga nije samo publicisti?ka proza koja vodi ?itaoce kroz meandre istrage i istine, ve? je i prvi srpski dokumentarni triler.

Januara 1933. usred Beograda nestala je ?udljiva milionerka Draga Mitri?evi?. Bogata rentijerka nije komunicirala sa rodbinom, a živela je sa svojim ?uvarima – dva nema?ka ov?ara, gusanom i kokoškama – u ogromnoj ali skoro pustoj ku?i u Ulici kralja Milana broj pet. Rada Popovi?, na?elnik Odeljenja beogradske kriminalisti?ke policije, našao se pred klju?nim zadatkom svoje karijere…

„Glavna junakinja ove knjige bila je toliko ?udnovata, tajanstvena i oprezna da je ?ak i meni, uz svu tehniku ovog veka koju sam imao na raspolaganju, zadala velike, ali slatke, muke tokom istraživanja gra?e. Zagonetan i nedostupan usamljeni?ki život u praznoj ku?erini u samom centru prestonice, kao i svakojake pri?e koje su kolale o njoj po ?aršiji samo su dogrevale misteriju koja se tridesetih godina prošlog veka nadvila nad imenom od kog su mnogi podrhtavali – Draga Mitri?evi?. Kako je beogradska policija prvi put u svom postojanju angažovala ?udotvorca da telepatijom istraži ovaj slu?aj, šta se desilo sa njenim ogromnim bogatstvom, ko je sve bio priveden pravdi radi istrage, kao i mnogo toga još, sazna?ete istim putem kojim sam i ja krenuo, od jedinog traga koji je dopro do nas, natpisu na njenom nadgrobnom spomeniku – DO VI?ENJA!“, kaže autor.

Osim uzbudljive pri?e pune obrta koje samo stvarnost može da stvori, misterija oko Drage Mitri?evi? donosi nam spektar naših karaktera i sliku srpskog društva vi?enu nuši?evskim širokim objektivom, ali iz perspektive crne hronike.

Ovo je saga koja potvr?uje da sudbina ima smisla za ironiju i koja pokazuje snagu (ostvarene) metafore oli?ene u tom jedinom preostalom tragu bogatašice – pomenutom natpisu na njenom nadgrobnom spomeniku!

Knjigu „Do vi?enja!“ možete prona?i od ?etvrtka 20. avgusta u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.