PRVI TREJLER FILMA “NEČISTA KRV – GREH PREDAKA”

Stigao je prvi trejler dugoo?ekivanog filma baziranog na delima Bore Stankovi?a NE?ISTA KRV – GREH PREDAKA, u režiji Milutina Petrovi?a. Film je snimljen na osnovu davno izgubljenog scenarija Voje Nanovi?a (adaptaciju je radila Milena Markovi?). Glavne uloge igraju Dragan Bjelogrli?, An?ela Jovanovi?, Katarina Radivojevi?, Fe?a Štukan i Nela Mihailovi?.

“Poslednjih godina kružile su glasine o fenomenalnom izgubljenom scenariju koje je sedamdesetih godina prošlog veka napisao jedan od najve?ih scenarista Jugoslavije, Vojislav Voja Nanovi?. Sve informacije su bile nepotpune i niko nije mogao da kaže sa sigurnoš?u da li je pri?a stvarna ili je samo re? o nekoj urbanoj legendi. Onda trideset godina kasnije, uz pomo? Bojane Andri?, u prašnjavom arhivu odba?enih ugovora i zastarelih radnih knjižica pronalazim poslednji primerak scenarija na požutelom peliru. Voja Nanovi? je jedan veliki, u potpunosti zapostavljen genije naše kinematografije, i mnogo sam ponosan što sam u prilici da naslikam tu grandioznu figuraciju na bazi njegovih skica”, rekao je reditelj filma, Milutin Petrovi?.  

 

Film prati pri?u o Hadži Trifunu (Dragan Bjelogrli?), uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da o?uva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobo?enom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslede na poziciji vo?e me?u srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo mo?ni turski begovi nego i sama njegova porodica. Trifun donosi niz teških odluka koje ?e kasnije uticati na njegove potomke, junake iz romana “Ne?ista krv”.

Za potrebe snimanja izgra?ena je scenografija inspirisana Vranjem iz 19. veka, a koju ?ine nekoliko ku?a, vojnih objekata, kafana, džamija, pijaca i trg sa opštinom. Sašiven je veliki deo kostima i uniforme iz tog perioda dok je jedan deo kostima i rekvzite dopremljen iz brojnih evopskih fundusa. Za potrebe snimanja pored doma?ih, angažovani su i glumci iz Turske, Albanije i Nema?ke. Iz This and That produkcije koja stoji iza filma kažu da je ovaj projekat za njih bio ogroman izazov, ali pre svega velika odgovornost da na velikom platnu ožive likove koje je pre više od jednog veka napisao ?uveni Bora Stankovi?, a pre skoro pola veka u filmske junake oblikovao veliki Voja Nanovi?.

Film je podržalo Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, Filmski centar Srbije i Media potprogram Kreativne Evrope. Regionalnu bioskopsku distribuciju krenu?e iz Srbije, po?ev od 26. avgusta.