PRVI TREJLER ZA FILM O MARINI ABRAMOVIĆ

„Imala sam 55 godina kada sam došla u Njujork. U Njujorku sam imala tri rada koja su potpuno promenila moj umetni?ki status…“ 

Ovo je samo jedan od izdvojenih delova intimnog i iskrenog razgovora Marine Abramovi? sa rediteljem Borisom Miljkovi?em zabeleženog u najnovijem filmu „Povratak ku?i – Marina Abramovi? i njena deca“, ?ija je premijera zakazana za 5. decembar u Online bioskopu MOJ OFF.

U jeku pandemije, kada je „virtuelna“ dvorana najpoznatijeg doma?eg ku?nog bioskopa MOJ OFF doma?in mnogih festivala, premijerno u Srbiji na MOJ OFF bi?e prikazana intimna pri?a „Povratak ku?i – Marina Abramovi? i njena deca“ o ukupnom životu jedne od najpoznatijih li?nosti savremene umetnosti – Marini Abramovi?.

 

Film opisuje dileme koje su okupirale istaknutu umetnicu tokom mladosti koju je provela u rodnom Beogradu, ljubavnim izborima i kona?no posebnoj vrsti umetni?ke usamljenosti koja se gotovo uvek vezuje za pojam izvrsnosti.

“Ovo je ambulantni film koji prati emociju junakinje, neposredno, sa malim komentarima, sau?estvuju?i sa njenim ose?anjima, kako to biva kada pratite život istinski velikh umetnika. Mi ne pokušavamo da otkrijemo, tuma?imo ili osvetlimo, upravo smo mi ti koje ona tuma?i, otkriva ili prosvetljuje. Ovo bi trebalo da bude skica o njoj i nama. O Marini i njenoj deci,” rekao je reditelj.

Sarajevo, Sao Paolo, Valensija, Varšavasamo su neki od gradova ?iji su filmski festivali ve? prikazali Miljkovi?ev film i ?ija je publika imala priliku da pogleda dokumentarno ostvarenje inspirisano putuju?om retrospektivnom izložbom ?ista? sa kojom se, nakon 40 godina, Marina Abramovi? vra?a u svoj rodni grad – Beograd.

„Kada sam bila mlada mislila sam da je naš stan vrhunac luksuza. Sad, kada se setim svega mislim da je naš dom zaista užasno mesto,“ rekla je Marina Abramovi?.

Film je realizovala firma Akcija produkcija (producentkinja Jovana Karauli?) u saradnji sa  LLC Abramovic. Montaža – Nikola Puri?, kompozitor i dizajner zvuka – Petar Antonovi?.

FOTO: Andreja LEKO