PRVOM ČOVEKU ADLIGATA VIKTORU LAZIĆU ODATO PRIZNANJE

Predsedniku Adligata Viktoru Lazi?u uru?ena je nagrada „Dobro?initelj“ koja je data „za humane podvige koje su obeležili prethodnu 2020. godinu“, kako piše na sajtu Vlade Republike Srbije.

Nagradu su uru?ile premijerka Ana Brnabi? i ministarka Ministarstva za rad, bora?ka i socijalna pitanja Darija Kisi? Tepav?evi?, u prisustvu svih ?lanova Vlade Srbije koji su se u Kombak dvorani okupili kako bi predstavili rezultate Vlade u prvih 100 dana.

Nagrada „Dobro?initelj“ uspostavljena je u okviru Godine solidarnosti, kako je proglašena prošla godina na predlog tadašnjeg ministra Ministrastva za rad, zapošljavalje, bora?ka i socijalna pitanja Zorana ?or?evi?a. Nagradu je dobilo 20 u?esnika, a Viktoru Lazi?u je uru?ena zbog aktivnosti u borbi protiv pandemije korona virusa, te za osmišljavanje, sprovo?enje i finansiranje akcije „Milion knjiga za Srbiju“.

„Ceo projekat Adligata je jedno veliko humanitarno delo koje moja porodica udružena sa mnogim drugim porodicima i pojedincima, poklanja našem narodu i državi. ?initi dobro?instvo, to je opredeljenje svih nas u instituciji koju imam ?ast da vodim i predstavljam.

U okviru akcije „Milion knjiga za Srbiju“ poklonili smo više od 800.000 knjiga od 2015. godine do danas. Naravno, to nismo uradili sami, ve? u saradnji sa ?itavim nizom institucija i pojedinaca, da istaknem samo neke: SANU, Udruženje književnika Srbije, Maticu srpsku, Srpsko književno društvo, Biblioteku „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina, Bibliotku „Milutin Boji?“, Opština Voždovac… Knjige su, izme?u ostalog, otišle u više od 300 institucija, u 50 škola, 30 bolnica, 29 zatvora… Tu su, zapravo u?injena dva dobra dela: ogroman broj tih knjiga smo spasili da ne završe u starom papiru ili ?ubrištu, i poslali smo ih institucijama i pojedincima kojima su zaista bile potrebne.

Kada su otvorene kovid bolnice, znali smo da jako teško biti zatvoren u takvom prostoru nekoliko nedelja bez ikakvih aktivnosti. Zato smo odmah odvojili 3.500 knjiga kako bi se oformile biblioteke u prvim kovid bolnicama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Naravno, to nije bilo nimalo jednostavno, u tom trenutku su skoro sve kolege bile poslate ku?ama, kretanje je bilo izuzetno otežano, a bio nam je cilj da taj kontigent knjiga stigne do bolnica u prvih 48 sati od njihovog otvaranja. Knjige su izuzetno teške i taj fizi?ki posao ne bih mogao da uradim bez volontera Igora Feršišija, Nade Kromek i Petra Jovanovi?a”, kaže Lazi?.