“PUCNJI U MARSEJU” PREMIJERNO U HERCEG NOVOM

Novi film Gordana Mati?a, „Pucnji u Marseju“, ima?e svetsku premijeru u glavnom programu Filmskog festivala u Herceg Novom, 5. avgusta 2021. godine. Ovo ostvarenje baca novo svetlo na tragi?an doga?aj koji se zbio 9. oktobra 1934. godine – ubistvo kralja Aleksandra u francuskom gradu Marseju.

Pucnji u Marseju ?e nakon Herceg Novog biti prikazani na još nekoliko letnjih festivala u regionu, a doma?u premijeru ?e imati na Festivalu u Nišu. Planirano je da film u srpske bioskope stigne od oktobra, na godišnjicu atentata“, rekao je Mati’.

Devetog oktobra 1934. godine u Marseju, u Francuskoj, dogodio se atentat na kralja Aleksandra. Film „Pucnji u Marseju“ prati sudski proces teroristima koji su bili sau?esnici atentatora Vlade Georgijeva ?ernozemskog, glavnog atentatora na Aleksandra od Jugoslavije i ministra spoljnih poslova Francuske Luja Bartua. Glavni junaci su tužioci, advokati, sudije, optuženi i svedoci samog doga?aja, ?iji je atentator bio Vlado ?ernozemski, pripadnik VMRO, koji je sa ?etiri metka na licu mesta likvidirao kralja Aleksandra. Kroz rekonstrukciju i dramatizaciju pravog procesa, ali i kroz ono što je izostavljeno tokom su?enja ispri?ana je sudska drama najbliža istini o samom su?enju.

Velika o?ekivanja su bila da ?e se tokom su?enja do?i do otkri?a ko je zapravo stajao iza ubistva. Trojica terorista, Zvonimir Pospišil, Mijo Kralj i Ivan Raji? optuženi su za sau?esništvo u atentatu. Ipak, tokom promena koje se dešavaju u Evropi izme?u atentata i po?etka su?enja unosi  nespokoj i bojazan od mogu?nost da ?e ubice biti oslobo?ene jer pozadina celog procesa je tajnovita i dirigovana od samog vrha kako francuske tako i nove jugoslovenske vlasti. Ubistvo kralja je jedan od najvažnijih doga?aja u srpskoj istoriji, a oko atentata kružile su mnoge pri?e i legende.

Gordan Mati? objašnjava: „Pucnji u Marseju pored igrane rekonstrukcije onoga što se odigralo na su?enju i odabrane arhivske gra?e, donose kao dramaturški važan element pseudo-dokumantarne delove u kojima aktera doga?aja iz 1934. godine, koji govore?i direktno u kameru, objašnjavaju atmosferu vremena i saznanja do kojih su naknadno došli. Ova ne svakidašnja struktura filma otvorila je brojne mogu?nosti da što detaljnije prikažemo šta se zaista dogodilo tog sudbnosnog dana i kasnije tokom istrage.“

Film „Pucnji u Marseju“ napisao je i režirao Mati?, dok je na scenariju radio i Vladimir Andri?. Dušan Ivanovi? je direktor fotografije, a film je montirao Aleksandar Popovi?. Autorsku ekipu ?ine i scenograf Nenad Markovi?, kostimografkinja Dragica Lauševi?, kompozitor Marko Matovi?… U filmu glume: Tihomir Stani?, Vladimir Aleksi?, Svetozar Cvetkovi?, Gordan Ki?i?, Strahinja Blaži?, ?or?e ?okovi?, Nikola Šurbanovi?, Nikola Milojevi?, Vladan Živkovi?, David Tasi? Daf, Marko Markovi? i drugi. Film traje 74 minuta.  Gordan Marti? je ro?en 1971. u Kragujevcu. Radi kao reditelj na filmu, televiziji i teatru od 1998. godine, dobitnik  je 16 nagrada na me?unarodnim festivalima. Projekat „Pucnji u Marseju“ je u junu 2017. godine podržan od strane Filmskog centra Srbije. Mati? je direktor Filmskog centra Srbije od jula 2019. godine.

Foto: Promo