RAVNO SELO FILMSKI FESTIVAL PONOVO SA NAMA

Ravno Selo Me?unarodni festival debitantskog filma  održa?e se ove godine od 1-4. jula. Festival je orijentisan ka mladima i predstavlja debitantski festival za reditelje prvog ili drugog filma.

Tradicionalno, Ravno Selo Film Festival ?e imati glavni program, kao i studentski program, dok ove godine prvi put donosi i tre?u selekciju pod nazivom “Kratkih 100 minuta” u okviru koje ?e biti prikazani dokumentarni filmovi koji su privukli veliku pažnju kritike i javnosti u prethodnom periodu, po izboru selektora programa Igora Toholja.

Kadar iz filma Priprema se zajedni?ki život na neodre?eno vreme

Gost selektor glavnog programa ovogodišnjeg izdanja Dragan Jeli?i?, ovim povodom je izjavio:

“Ravno Selo u svom ?etvrtom izdanju po prvi put traje 4 dana, po prvi put ima 6 filmova u konkurenciji i po prvi put se ozbiljnije širi put kinematografija ?iji su narodi ostvarili zna?ajan kulturni uticaj na prostoru Vojvodine, ali i ?itave Srbije. Najbolji ma?arski film godine, svetska premijera ?eške komedije sa našim eminentnim glumcem, ruski blokbaster sa našom mladom glumicom, turski triler holivudskog ugo?aja i dva najuspešnija srpska filma godine, garancija su da ?e publika ali i gosti festivala imati u ?emu da uživaju prva 4 julska dana, pod, nadajmo se vedrim, ali ne i vrelim nebom.”

Vizual ovogodišnjeg festivala Ravno Selo

U glavnom takmi?arskom programu selektovani su filmovi:

  1. Superdeep – reditelja Arsenija Suhina (Rusija) 1. jula
  2. Lihvar – reditelja Nemanje ?erani?a (Srbija) 2. jula
  3. Smotaj i pali – reditelja Adama Hobzika (?eška) 2. jula
  4. Pripreme za zajedni?ki život na neodre?eno vreme rediteljke – Lili Horvat (Ma?arska) 3. jula
  5. Potencijalni kandidat – reditelja Erdžana Kesala (Turska, Srbija) 3. jula
  6. Jedini izlaz – reditelja Darka Nikoli?a (Srbija) 4. Jula