REKORDNI TIRAŽI VANJE BULIĆA

Iz štampe su upravo izašli devetnaesto izdanje „Simeonovog pe?ata“ i jedanaesto izdanje „Jovanovog zaveštanja“, romana Vanje Buli?a. A u oktobru ?e prilikom zvani?ne posete Beogradu, Vladimir Putin, predsednik Rusije, vratiti Srbiji „Petrogradski list“, istregnutu i ukradenu stranu 166 iz Miroslavljevog jevan?elja.

Kakve veze imaju ove dve vesti?

Miroslavljevo jevan?elje se sedam vekova nalazilo u manastiru Hilandar, u Svetoj gori, jedinoj monaškoj državi na svetu.

Radnje oba romana Vanje Buli?a vezane su za manastir Hilandar i zna?ajnu ulogu u njima ima Miroslavljevo jevan?elje, koje je se našlo u ediciji Uneskoa „Pam?enje sveta“ kao jedno od 120 najvrednijih nepokretnih dobara u istoriji ljudske civilizacije.

„Petrogradski list“ je 1848. godine nožem isekao iz Miroslavljevog jevan?elja ruski vladika Porfirije Uspenski i predao ga na dar ruskom caru.

“Petrogradski list“ je, pored živih likova, u stvari glavni junak romana „Jovanovo zaveštanje“.

Postojala je kletva u Hilandaru da ?e se dogoditi nešto strašno onome ko otu?i Miroslavljevo jeva?elje.

A nakon što je 1896. godine Aleksandar Obrenovi? iz Hilandara doneo u Beograd Miroslavljevo jevan?elje, ugasile su se tri dinastije, ?iji su monarsi Miroslavljevo jeva?elje, ili kradeni deo, smatrali i koristili kao li?nu svojinu.

Tako su sa poslednjim vladarem iz loze nestali Obrenovi?i, Kara?or?evi?i u Srbiji i Romanovi u Rusiji.

Sva tri monarha su ubijena.

U romanu „Jovanovo zaveštanje“, postoje dva tajna društva – u Srbiji „Za kralja i otadžbinu“ i u Rusiji „Za cara i otadžinu“.

Rusko tajno društvo želi da vrati „Petrogradski list“ u Srbiju, a srpsko društvo želi da kompletirano „Miroslavljevo jeva?elje“ vrati na Hilandar, jer postoji verovanje da ?e se povratkom najzna?ajnijeg ?irili?nog spisa na Hilandar vratiti monarhije u Rusiju i Srbiju.