REZULTATI KONKURSA “PAKET ARANŽMAN” – PRINTED EDITION

Na konkurs portala Kultura 381 i Liberland Arta “Paket aranžman – printed edition” odazvalo se 114 autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Finske, Francuske, Nema?ke koji su poslali 227 pri?a.

Nažalost, po isteku roka za slanje stiglo je još 29 pri?a od 22 autora, koje su automatski izba?ene iz razmatranja za nagradu i/ili objavljivanje.

Tro?lani žiri u sastavu: Karlo Astrahan (osniva? Liberlanda), Dule Nedeljkovi? (pisac i kolumnista portala Kultura381) i Aleksandar Be?i? (osniva? portala Kultura 381 i pisac) doneli su slede?e odluke:

Pobednik konkursa

Najbolju pri?u, po jednoglasnom mišljenju kompletnog žirija napisao je Zoran Petrovi? (Finska). Inspirisan pesmom Schwule Uber Europa on je poslao pri?u koja je jedinstvena i po broju karaktera, i njenoj sadržajnosti, ali i majstorskom pristupu temi.

“Petrovi?, potpuno nepoznat doma?oj javnosti i književnim krugovima, latio se pisanja u svojim poznim ?etrdesetim godinama života, ne i li sebi objasnio svet zavijen u najrazli?itije forme antagonizama. Njegova pri?a je naprosto vapaj za prihvatanje razli?itosti”, navodi se u odluci žirija.

Druga nagrada konkursa

Nenad Barakovi? Bara, novinar, voditelj i autor zbirke pri?a “Bespara?ke pri?e” svojom pri?om “Niko kao ja” završio je na drugom mestu našeg konkursa.

Tre?a nagrada

Spisateljica i prevoditeljka sa engleskog jezika, Jeleni ?uslovi? za pri?u inspirisanu pesmom Ona se budi osvojila je tre?e mesto. Pri?e koje je poslala na konkurs dovoljno jasno govore da ?e ova književna forma biti (nadamo se) okonsica njenog umetni?kog delanja.

Za objavljivanje su se plasirale i pri?e slede?ih autora:

Koštana Džini? Milovi? (Made in China)
Stevan Šar?evi? (Sabljozubi dolaze)
Dušan Pejakovi? (Ona se budi)
Nataša Mili? (Mravi)
Milan Radojkovi? (Niko kao ja)
Milica Janji? (Vi)
Nataša Nikolov (Krokodili dolaze)
Tihomir Jovanovi? (Bejbe otvori o?i)
Mladen Stevanovi? (Vi)
Željka Bašanovi? Markovi? (Oko moje glave)
Pe?a Risti? (Niko kao ja)
Vuk Vukovi? (Ona se budi)
Ognjen Petrovi? (Mesec Avgust)
Jasna Mark (Smotuljak)
Mladen Stevanovi? (Pri?a o Malj?iku Janu)
Zoran Petrovi? (Ona se budi)
Danijel ?orovi? (Pax Americana)
Marjan Urekar (Stru?no, sportsko ili filozofsko pitanje)
Tanja Taubner Gaji? (Krokodili dolaze)

ŠTA ?E DOBITI NAGRA?ENI A ŠTA SELEKTOVANI

Tri prvoplasirana autora dobi?e komplete knjiga IK Liberland. Prvonagra?enom ?e uslediti ponuda da zajedno radimo na njegovom rukopisu koji bismo objavili u narednih 365 dana. Selektovani autori ?ije ?e pri?e biti objavljene do kraja godine u zborniku “Paket aranžman – Printed Edition”, dobi?e po dva primerka knjige.