ROĐENDAN GALERIJE SINGIDUNUM

Daleke 1980.godine, u zgradi Filološkog fakulteta,  Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS ) je otvorilo jedinstvenu izložbeno-prodajnu galeriju SINGIDUNUM,  koja ve? ?etiri decenije promoviše savremenu primenjenu i likovnu umetnost svojih ?lanova i kolega iz drugih profesionalnih umetni?kih Udruženja.

Tokom ?etrdeset godina, galerija je prolazila kroz razli?ite faze, isto kao i celo društvo.

Menjali su se periodi blagostanja, kada se umetnost cenila i kada su se kupovala umetni?ka dela, sa teškim vremenima, kada je ekonomska situacija bila toliko teška i neizvesna, da su i posete galeriji bile smanjene.

Ponosni smo na ?injenicu da galerije svih ovih godina nije posustajala i  da je  kvalitet izlaga?kog i prodajnog dela ostao  na visokom nivou, navodi se u saopštenju osniva?a.

Pored samostalnih izložbi, u galeriji je organizovano više desetina kolektivnih, tematskih i sekcijskih postavki, na kojima su pored umetnika iz naše zemlje, u?estvovali i autori iz regiona i inostranstva.

“Prošle godine u junu smo želeli da proslavimo veliki Jubilej – 40 godina rada galerije,ali nas je korona omela u toj nameri. Smatrali smo da ipak treba obeležiti ovu lepu godišnjicu, pa je cela izložba preba?ena u 2021. godinu . Za sve naše umetnike, publiku,goste iz dijaspore i inostranstva smo organizovali veliku izložbu “40+1 ” na kojoj ?emo izložiti 83 rada naših umetnika ( arhitekte,scenografi,kostimografi, vajari, slikari, kerami?ari, karikaturisti, fotografi, dizajneri ,?lanovi Sekcije za tekstil i savremeno odevanje… ), koji su imali samostalne izložbe u ” Singidunumu”.

Samo otvaranje izložbe ?e biti 30.juna ispred galerije, u Knez Mihailovoj ulici..Publici ?e se obratiti osniva?i galerije, kustosi, predsednica ULUPUDS-a, a muzi?ku podršku da?e Duo Moderato.