ROMAN O SNAZI PRIJATELJSTVA U NAJMRAČNIJIM VREMENIMA STIGAO U KNJIŽARE

„10 minuta i 38 sekundi na ovom ?udnom svetu“ je dirljiv roman o snazi prijateljstva u najmra?nija vremena iz pera svetski priznate književnice Elif Šafak. Roman je bio u najužem izboru za Bukerovu nagradu 2019. godine.

Nekoliko trenutaka nakon što je ubijena i ba?ena u kantu za sme?e na obodu Istanbula, Lejla Tekila upada u stanje povišene svesnosti. Srce joj je stalo, ali mozak joj i dalje radi – još deset minuta i trideset osam sekundi. Dok se dan polako budi, a njeni prijatelji ?vrsto spavaju, ona se prise?a svog života i života drugih otpadnika poput nje.

Svaki minut nakon smrti donosi joj neku ?ulnu uspomenu: na ukus za?injenog gulaša od mesa koze koju je njen otac prineo na žrtvu u ?ast ro?enja dugo ?ekanog sina; na prizor šerpe u kojoj vri še?er kojim su žene depilirale noge kad muškarci odu u džamiju; na miris kafe s kardamonom koju je pila u bordelu u kom je radila. Sa svakom uspomenom prise?a se i prijatelja koje je stekla u odsudnom trenucima u svom životu – prijatelja koji sad o?ajni?ki pokušavaju da je na?u.

Lejlina smrt oživljava nam tajne i ?uda modernog Istanbula, prizivaju?i pri?e o tome kako je Lejla upoznala i zavolela svoje prijatelje. Kako se Lejlino putovanje na onaj svet bliži kraju, njena ?e odabrana porodica zaokružiti njenu pri?u i dati joj nesvakidašnji svršetak.

Elif Šafak je nagra?ivana britansko-turska književnica i naj?itanija spisateljica u Turskoj. Piše i na turskom i na engleskom jeziku, a objavila je sedamnaest knjiga, od kojih jedanaest romana. Laguna je dosad objavila pet njenih romana: „Istanbulsko kopile“, „Vašljiva palata“, „Neimarov šegrt“, „?ast“ i „10 minuta i 38 sekundi“. Njena dela su prevedena na pedeset jezika.

Elif Šafak je doktorirala politi?ke nauke i predavala je na raznim univerzitetima u Turskoj, SAD i Velikoj Britaniji. ?lanica je Saveta za kreativnu ekonomiju Svetskog ekonomskog foruma i jedan od osniva?a Evropskog ve?a za spoljne odnose (ECFR). Kao borac za ženska prava, prava LGBT populacije i slobodu govora, Elif Šafak je inspirativni javni govornik. Elif Šafak objavljuje tekstove u mnogim velikim listovima širom sveta, a nosilac je i ordena Viteškog reda umetnosti i književnosti. Godine 2017. medijska ku?a Politiko uvrstila ju je me?u dvanaestoro ljudi koji ?e svet u?initi boljim.

Roman „10 minuta i 38 sekundi na ovom ?udnom svetu“ možete prona?i od srede 9. septembra u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.