ROMANI DRAGANA VELIKIĆA OSVOJILI FRANCUSKU I SLOVENIJU

Roman Dragana Veliki?a „Islednik“, koji je u Srbiji oven?an Ninovom nagradom, nedavno se pojavio u Francuskoj pod imenom „Sveska izgubljena u Vinkovcima“. Knjigu je prevela Marija Bejanovska, a izdava? je Agullo iz Bordoa.

Knjiga je odmah skrenula pažnju ?italaca i prate je izuzetno dobre kritike, pa se našla u najužem izboru za nagradu „Žan Mone“ za najbolji evropski roman objavljen u Francuskoj.

Kriti?ar Mari-Žoze Deker navodi da Veliki? sa izuzetnim talentom i velikom osetljivošc?u otkriva veze izme?u gradova, stvara mostove izme?u prošlosti i sadašnjosti, pronalazi logiku u doga?ajima uronjenim u naša sec?anja. „Ovaj roman je izvanredno sproveden pokušaj da se ispri?a pri?a o bivšoj Jugoslaviji, o njenim ratovima, podelama granica, seobama i lutanjima njenih stanovnika“, kaže u svom prikazu Mari-Žoze Deker.

Kriti?ar Žerom Valan isti?e da „Veliki?ev roman obuhvata ?itavu istoriju dvadesetog veka u kojoj su životi gradova, i ljudi u njima, doživljeni sa straš?u i duboko se upisuju u ?itao?evu svest. Ovaj roman, koji se ne zaboravlja, budi želju da pogledate fotografije koje ?uvate u kartonskoj kutiji u podrumu, da tako posmatrate život koji je proticao decenijama, i da osetite kratkotrajan miris prošlih vremena.“

Izdava? Agullo najavio je da ?e po?etkom idu?e godine objaviti i roman „Ruski prozor“, tako?e u prevodu Marije Bejanovske.

Još jedna knjiga Dragana Veliki?a doživela je prevod. Naime, u Sloveniji je, u izdanju Cankarjeve založbe, objavljen roman „Adresa“, u prevodu ?ur?e Strsoglavec. Re? je o sedmoj Veliki?evoj knjizi na slovena?kom jeziku.