RUSKI KOSMONAUTI “SLETELI” NA “PLANETU” ADLIGAT

“Proputovali smo ve?i deo sveta, štaviše ?ak smo išli i u kosmos, ali ovako nešto nismo videli“, izjavili su ?lanovi delegacije ruskih kosmonauta posle posete Muzeju knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti Udruženja za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju „Adligat“.

Prošlo je pola veka od poslednje posete kosmonauta Srbiji. U organizaciji Pošte Srbije, istraživa?i svemira su sada stigli u Srbiju zahvaljuju?i v.d. direktoru Pošte Zoranu ?or?evi?u.

Posle druženja sa decom obolelom od raka u PTT muzeju, kosmonauti su se uputili u posetu muzejima Adligata i njima bili oduševljeni.

Sergej Kud-Sver?kov je proveo 185 dana u orbiti, odakle se vratio pre dva meseca, i nakon svog šestomese?nog boravka u svemiru došao je pravo u Srbiju i u – Adligat.

U neobi?noj poseti pridružila mu se Anastasija Stepanova, kosmonaut, žena sa akreditacijom „novinara iz svemira“, specijalista za izolaciju, spasilac, inžinjer na Institutu za biomedicinske probleme Ruske akademije nauka.

Anastasija je u oštroj konkurenciji izabrana za projekat „Mars 160“, u kome se obu?avala za putovanje na ovu planetu.

U izolaciji je provela 80 dana u pustinji u Istraživa?koj stanici u Juti, mesec dana u nenaseljenom delu ostrva Devon u Kanadi i 120 dana u okviru eksperimenta „Sirijus 19“, vežbaju?i za pohode koji je ?ekaju. Ova istraživanja su zna?ajno proširila nau?na saznanja o tome kakvi bi sve izazovi mogli da se na?u pred kosmonautima na Marsu.

Tajne prostorije, knjige koje se mogu pojesti, od pirin?a, stranica napravljenih od palminog i bananinog liš?a, rukopisi srpskih, francuskih i engleskih kraljeva, Nikole Tesle ali i Tomasa Edisona samo su deo dragocenosti koje su impresionirale posetioce iz svemira.

„Poznavao sam Kolinsa, bio je sasvim normalan ?ovek“, rekao je kosmonaut Sergej o svom kolegi, drugom ?oveku koji je za Nilom Armstrongom zakora?io na Mesec, dok je gledao u fotografiju koju su gradona?elniku Branku Peši?u poklonili i potpisali ?lanovi misije Apolo 11, Armstrong, Kolins i Oldrin.

„Kosmonauti su podržali stvaranje Zbirke astronomije i kosmonautike u Adligatu, a za koju ve? postoji fond od nekoliko stotina bibliote?kih jedinica. Za ovu zbirku su potpisali više svojih fotografija, uklju?uju?i fotografije Srbije iz svemira koje su oni na?inili sa svemirske stanice, kao i nekoliko tabaka poštanskih maraka posve?enih Gagarinu koje je nedavno objavila Srbijamarka, napisali da nam žele svemirske uspehe… Obe?ali su da ?e širiti vesti o našim aktivnostima u Rusiji ali, naravno, i me?u drugim kosmonautima, pa ?ak i u svemiru… U naše muzeje su došli otvorenih srca, toliko su srda?ni i otvoreni, spremni da sa nama sara?uju, da smo odlu?ili da im dodelimo specijalne po?asne ?lanske karte i preko reda primimo me?u naše ?lanove“, kaže Viktor Lazi?, predsednik Adligata. .