RUŽE U GALERIJI SINGIDUNUM

U ponedeljak, 15. juna u 19 ?asova u galeriji Singidunum bi?e otvorena izložba “O ružama” naše slikarke Draženke Dade ?aji?. 

Ova umetnica ro?ena je u Banjaluci gde je završila fakultet. Ve? 15 godina živi i stvara u prestonici Srbije.

“Ciklus “O ružama” nastao je kao potreba da se sjedinim sa lepotom i nežnoš?u  kojom ruža zra?i, ali i da ispitam njene lavirinte. Tok ruže je poput lavirinta koji nas vodi do dubine, do najtamnijih  mesta i vra?a na same krajeve  latice sa?injene od svetlosti. Proganjani sopstvenom ružom, prelazimo taj put lavirinta zabeleženog u nama kroz pokušaj  da izi?emo iz njega, ali i potrebu da mu se vratimo. Tako upoznajemo i nivoe koje ruža ima. Razlikuju se po obliku, bojama i nijansama, a njihovo zna?enje odre?eno je koli?ninom svetlosti koja im pripada”, rekla je o svom novom ciklusu umetnica, koja je ekonomsku struku zamenila platnom i ki?icom.

“Slikaju?i ruže shvatila sam da je najavljen novi ciklus koji govori  o ruži u nama, nemiru koji stvara. On je došao nakon dužeg perioda slikanja umbrom, tamnim bojama, kreiranja portreta, istraživanja najsitnijih bora, dubina i ?uda koje jedno lice može da ima, kao što je oko, koje može da predstavlja ?itav svet i ve?no da bude inspiracija”, dodala je slikarka, koja je na po?etku svog stvaralaštva imala podršku proslavljenog slikara Mihajla ?okovi?a Tikala, ?iji se uticaj vidi na nekim njenim platnima.

Draženka ?aji? je samostalni umetnik, ?lan ULUPUDS-a. Do danas je imala više samostalnih i grupnih izložbi, uklju?uju?i izložbu u Maloj galeriji  ULUPUDS-a, Dunavskom umetni?kom izlogu i Akademiji umetnosti BK u Beogradu, kao i u Velikoj galeriji Doma kulture Knjaževac.