SALONSKA ZABAVA U FILHARMONIJI

Na novom koncertu kamerne muzike, u dva termina – ?etvrtak i petak 8 i 9. oktobra od 20 ?asova u Sali Beogradske filharmonije, sluša?e se najpopularnije opere u novom ruhu. Skra?ene i adaptirane verzije “Seviljskog berberina” Rosinija i “Karmen” Bizea, izveš?e duva?ki ansambl i kontrabas.

Kao što su nekada u prošlosti aranžmani opera za male duva?ke ansamble bili veoma popularni na evropskim koncertnim podijumima, tako ?e i u Sali Beogradske filharmonije muzi?ari prirediti svojevrsnu salonsku zabavu za publiku.

„Ova tradicija živi još od Mocartovog vremena, duva?ki ansambli su bili veoma u trendu i svirali po zabavama kada nije bilo mogu?e da se sluša ceo orkestar. Veoma sli?no aktuelnoj situaciji. Aranžmani koje sviramo su izuzetno atraktivni, u njima uživamo mi koji smo na sceni, a sigurni smo da ?e i publika. Svaki instrument ima neku svoju opersku ulogu, svi su podjednako zastupljeni, a poseban šmek nam daje toplina kontrabasa“, kaže klarinetista Ognjen Popovi?.

Publika ?e slušati „Seviljskog berberina“ u aranžmanu Vencla Sedlaka, a „Karmen“ je uradio Andreas Tarkman. Nastupi?e muzi?ari Stana Krstaji?, flauta; Ognjen Popovi?, Mihailo Samoran, klarineti; Bojan Peši?, Petar Vuceli?, oboe; Nenad Jankovi?, Aleksandar Popovi?, fagoti; Jovan Savi?, Luka Kalezi?, trube; Sr?an ?or?evi?, kontrabas.

Foto Marko ?okovi?