SATORI U DUBAIJU SA PLATFORMOM “SRBIJA STVARA”

EXIT, jedan od najboljih svetskih festivala, zajedno sa Nacionalnom platformom „Srbija stvara“ na Expo 2020 Dubai dovode jednog od vodec?ih izvo?a?a iz Amsterdama – Satorija, koji ?e na Svetskoj izložbi nastupiti 14. januara 2022. godine.

U saradnji sa najistaknutijim muzi?arima iz domena tradicionalne muzike Srbije i Balkana, kao što su Amira Medunjanin, Milica Majstorovi?, Peia, Esma Redžepova (post mortem) i mnogi drugi, Satori ?e ispri?ati zanimljivu pri?u o fascinantnom nasle?u neolitske Vin?anske kulture i predstaviti je kroz jedinstvenu audio, vizuelnu i umetni?ku formu.

Iako je ro?en i živi u Holandiji, Satorijevo pravo ime je ?or?e Petrovic?, što jasno ukazuje na srpsko poreklo njegovog oca, dok mu je majka iz Južne Afrike.

„Izuzetno mi je drago što mi je ponu?eno da nastupim na Svetskoj izložbi u Dubaiju i na artisti?ki na?in ’predstavljam’ Srbiju, zemlju mojih korena. Iako uskoro objavljujem novi album, u Dubai dolazim s jednim potpuno druga?ijim projektom. Predstavi?u muziku inspirisanu Vin?anskom kulturom i zvukovima Srbije i Balkana. Nastup na Expo-u, najprestižnijoj smotri svetskih dostignu?a, za mene je velika ?ast i na fantasti?an na?in zapo?inje 2022. godinu“, rekao je Satori.

Šta to beše Satori?
Muzika koju stvara ovaj umetnik je
upravo ono što njegovo ime predstavlja –
prosvetljenje i energiju.

Satorijev nastup je inspirisan motivima nasle?a Vin?anske kulture, koja je zauvek promenila na?in na koji ljudi žive, i upalila iskru najrevolucionarnijih ideja na svetu – otkri?e prvih gradova, eksploziju inovacija i kreativnosti, dovela je do za?etaka trgovine i predstavljala primer mirne koegzistencije u okviru zajednica, što je promenilo pravac razvoja ?itavog ?ove?anstva.

 

Satori inspiraciju crpi iz tradicionalne i duhovne muzike ?itavog sveta, dok kombinuje beskrajne mešavine zavodljivog transa elektronske muzike i zemaljskih tonova koji pomeraju granice percepcije ljudskog uma. Njegova muzika, me?utim, nije definisana nijednim žanrom.

Satori je tu da zadovolji svakog meditativnog ljubitelja muzike i da ga pozove na duhovno putovanje kroz svoj beskrajni zvu?ni vrt. On je umetnik koji stoji iza instrumenta – od klavira, kore i kalimbe, pa sve do gitare u kombinaciji sa dubljim oblikom elektronske muzike.

Ovog leta oduševio je publiku na prepunoj Glavnoj bini Exita, prvog velikog festivala na svetu koji je održan nakon pandemije. Sada njegov zadivljuju?i nastup stiže na Expo 2020, što ?e biti prva stanica velike globalne turneje na kojoj ?e publici, osim novog albuma, preneti njegov umetni?ki doživljaj i imaginaciju poruka o Vin?anskoj kulturi.

 

Satorijev nastup na Dubai Millenium Amphitheatre-u, u sklopu Expo Late Night festivala svetske izložbe Expo 2020 Dubai bi?e održan u petak, 14. januara u 21:15 po lokalnom vremenu.

Informacije o ulaznicama dostupne su na zvani?nim stranicama Expo 2020 Dubai. Informacije o merama protiv pandemije Covid-19 prona?ite ovde.