SCENARISTA

PIŠE: Mila MAR?ETA 

Navika lenjog ispijanja kafe i ?itanja novina, ovog jutra je bila poja?ana uzbu?enjem dok je ?itala oglas koji je dan ranije poslala za objavu.

Sve je odštampano kako je tražila, ?etvrt strane, uokvireno, prvi oglas u rubrici „Zaposlenje“. Ostalo je samo da sa?eka da se javi pravi kandidat.

Bila je i više nego zadovoljna svojom idejom.

Napokon je razumela kako da primeni sve one savete stru?njaka za laku psihologiju i samopomo?, koje je godinama ?itala, sakupljala i kao neprimenjivo sme?e bacala u korpu. Pre nego što je uklju?ila zvono na telefonu, treptanje ekrana je najavilo poziv.

„Dobar dan. Javljam se na vaš oglas za scenaristu koji je danas objavljen u novinama.“

„Izvolite. Šta vas zanima?“

„Pa, sve. U oglasu ste napisali da tražite scenaristu „za pisanje druga?ijeg kraja“. O ?emu se radi? TV serija, pozorište, film…? Privatna produkcija? Mislim, sve me interesuje.“

„Nudim angažman scenaristi sa iskustvom. Ako ste zainteresovani, zamoli?u vas da mi pošaljete spisak scenarija koje ste do sada realizovali. Naravno, potrebni su mi i podaci ko je i kada realizovao te scenarije. Odgovaraju?i kandidat treba da ima iskustva u pisanju životnih scenarija. Smatra?u prednoš?u li?no iskustvo u ljubavnim odnosima, jer ja duboko verujem da o ljubavi može pisati samo onaj ko i sam ume da voli.“

Nekoliko trenutaka je tišina ispunila prostor izme?u telefona i njenog uveta. Pomislila je kako je to znak kandidatove nesnalažljivosti i nespremnosti na iznena?enja. I to joj se nije dopalo.

„Nisam siguran da razumem šta se od mene o?ekuje. Da napišem druga?iji kraj – ?ega?“, napokon je progovorio.

„Kraj ljubavi. Jednostavno je. Ja ?u vam ispri?ati kakav kraj ne treba da bude, a vi ?ete, zatim, napisati druga?iji kraj. Da?u vam vrlo precizne instrukcije šta nikako ne sme biti deo novog scenarija, a ostalo prepuštam vašoj kreativnosti i vašem muškom senzibilitetu.“

„Dakle, moja publika su muškarci?“

„Da. Umorna sam od neinventivnih rastanaka i raskida. Sve mi je poznato, fraze su isprazne i izlizane, dosadno mi je sve to. ?ak je  i bol o?ekivana i identi?na. Svi moji promašaji bole na isti na?in i, na moju nesre?u, ne umem ništa da u?inim da ih predupredim. Svi muškarci koji su leteli ka meni i bezo?no se prejedali mojim ljubavima imali su istog scenaristu. Pri tom, vrlo lošeg. Po?etak je lep. Kraj je ružan i banalan. A ja sam uvek ista, jer druga?ija ne umem da budem, a davno sam obe?ala sebi da ne?u sebe menjati da bih nekome bila dobra.

U novom scenariju ne smete upotrebiti frazu „Ti si neobi?na žena“. Pre?esto sam to ?ula da bih verovala u istinitost. A osim toga, morate zadržati objektivnost i uzdržati se od etiketiranja. Vi, kao i ve?ina njih,  mene ne poznajete i samim tim, nemate prava da me prosu?ujete. Možda ja zaista jesam površna i zaljubljiva, ali vi to ne možete znati jer niste uložili ni minimum napora da me upoznate.

Re?i ?u vam sama – nisam zaljubljiva. Pre nego što nekome otvorim srce i predam mu se potpuno, a samo to ja smatram ljubavlju, brižljivo gradim poverenje, jer je u mom svetu poverenje važnije od svih slatkih re?i, treptaja srca ili arlauka strasti.

Nisam neobi?na žena. Samo sam Žena: osetljiva, nežna, brižna. Pa, valjda žena i treba takva da bude? Ne bojim se ni?ega, pa ni ljubavi. Dozvoljavam joj da mi se desi, sa radoš?u i zahvalnoš?u je do?ekam i sa tugom ispratim kad me napusti. Ne bežim ni od sre?e ni od tuge. Teško se odlu?ujem, ali ne odustajem. Do kraja iskreno i otvoreno. Jer verujem da je sve drugo nepošteno.

Nisam jaka. Ni tu frazu ne smete napisati u scenariju za kraj, jer je muškarci  koriste kao alibi za svoj kukavi?luk i nedostatak ljudskosti. „Nije strašno ako te povredim. Prebole?eš jer ti si jaka i umeš da se izboriš sa svime što te sna?e.“ Umem, ali sam umorna od borbe. Nemam više stomak za laži i obmane.

Ho?u kraj koji slavi ljubav, ne onaj koji pljune na svu radost koju je zagrljaj duša doneo. Ho?u kraj koji ne ostavlja bljutavi ukus nedovršenosti i neizre?enosti.

Eto, takav scenario želim da napišete.“

„Bojim se, gospo?o draga, da je takav scenario nemogu?.“

„Ne, mogu? je. Samo vi niste pravi ?ovek za druga?iji kraj.“