ŠEST ROMANA U TRCI ZA PRVOG BEOGRADSKOG POBEDNIKA

Šest romana ostalo je u najužem izboru za prvog Beogradskog pobednika, novoustanovljenu književnu nagradu za roman godine.

Podsetimo, žiri je prošle nedelje saopštio da se u užem izboru našlo 15 naslova koji su odgovorili na uslove konkursa.

“Omama” Slobodana Vladuši?a, “Smrtonosni ishod atletskih povreda” Milice Vu?kovi?, “Dvadeset peti sat” Aleksandra Gatalice, “Privrženost” Draga Kekanovi?a, “Deca” Milene Markovi? i “No?na projekcija” Ota Horvata bore se za nagradu koju promoviše Biblioteka Grada Beograda.

Nagrada “Beogradski pobednik” se dodeljuje za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini. Žiri za dodelu nagrade ?ine dr Predrag Petrovi?, dr Sla?ana Ili?, dr Nataša An?elkovi?, dr Petar Pijanovi? i dr Vesna Triji?.

Odluka o dobitniku bi?e saopštena 28. januara 2022. godine, na dan kada je 1846. godine u Be?u prvi put izveden “Beogradski kadril” (kasnije poznat kao “Srpski kadril”) austrijskog kompozitora Johana Štrausa mla?eg, koji je on komponovao po nalogu kneza Miloša Obrenovi?a.

I za Ninovu nagradu takmi?i se šest romana: “Sampas” Ilije ?urovi?a (Tre?i trg/Srebrno drvo), “Ono o ?emu se ne može govoriti” Elvedina Nezirovi?a (Laguna), “Deca” Milene Markovi? (Lom), “Španska ?izma” Vladimira Kopicla (Laguna), “Mokrinske hronike” Sr?ana V. Tešina (Arhipelag) i “Pogovor” Davida Albaharija (?arobna knjiga).