SLAVIMO LORKU

Beogradska ku?a Kontrast izdavaštvo, kao jedna od retkih izdava?kih ku?a koja aktivno radi na popularizaciji poezije, obeleži?e objavljivanjem zbirke izabranih pesama 125 godina od ro?enja Federika Garsija Lorke, jednog od najpoznatijih i najprevo?enijih španskih pisaca. 

“Razlozi Lorkine velike popularnosti su, pre svega, izuzetna lepota i neposrednost njegove poezije koja dopire do svakog ?itaoca, ali i njegova tragi?na smrt: pesnika su streljali pobunjeni Frankovi fašisti jer je bio napredan intelektualac i jedan od organizatora velike kulturne akcije republikanske vlade ?iji je cilj bio da se umetnost približi narodu… Lorka je bio svestrano obdaren umetnik: muzi?ak, slikar, glumac, ali iznad svega pesnik”, navodi u pogovoru zbirke Radivoje Konstadinovi?.

Ovaj izbor pesama otvara Lorkina Knjiga pesama, romanti?no raspevana, tugaljiva i impresionisti?ka, i osobena po dubokom ose?aju za krajolik i rodno tle, muzikalnosti stiha, slikovitosti i inventivnosti metafora.

Sledi Poema o kante hondu, zbirka kompoziciono kratkih pesama, koje svojim slikama i simbolikom, odaju pesni?ki doživljenu dušu Andaluzije.

Nakon Prvih pesama i Pesama, koje objedinjuju poeziju pisanu od 1921. do 1924. godine, gde su ve?ite teme vremena i smrti uokvirene gradskim i lunarnim pejzažima, izborom je obuhva?ena i najzrelija pesnikova faza.

Najpoznatija zbirka, Ciganski romansero, kroz 18 romansi i balada peva o iskonskim strastima, verovanjima i slepom predavanju sudbini andaluzijskih Cigana te njihovoj moralnoj nekompatibilnosti sa buržoaskim društvom.

Zbirka Pesnik u Njujorku, slobodnim stihom i nadrealisti?kom optikom, donosi viziju Njujorka kao puste i košmarne sile, ukazuju?i na razornu snagu i nehumanost mehanizacije i potroša?kog društva. Lorkina naklonost manjinskim grupama ovde je produbljena mitskim predstavama crnog ?oveka i Jevrejina.

Izbor zatvaraju elegija Pla? za Ignasijom San?esom Mehijasom, neodoljivi omaž seviljskom toreadoru i pesnikovom prijatelju, zatim Šest galjeških pesama, pisanih na galicijskom dijalektu, kao i Tamaritski divan, zbirka gazela i kasida, pesama o gorkim ljubavnim iskustvima ogrnutih orijentalnom atmosferom.

Balada morske vode

More se smeši
u daljini.
Zubi od pene.
Usne neba.
– Šta prodaješ, zbunjeno devoj?e
razgoli?enih dojki?
– Prodajem, gospodine,
morsku vodu.
– Šta nosiš, crnomanjasto mom?e,
pomešano sa tvojom krvi?
– Nosim, gospodine,
morsku vodu.
– Ove slane suze
odakle one dolaze, majko?
– Pla?em, gospodine,
morsku vodu.
– Srce, ova ozbiljna gor?ina
gde se ra?a
– Zagor?ava mnogo
morska voda.
More se smeši
u daljini.
Zubi od pene.
Usne neba.

Izbrane pesme, Federika Garsija Lorke možete naru?iti na sajtu Kontrast izdavaštva na letnjem popustu od 20%.
Tokom leta aktuelna je i akcija 3 zbirke poezije za 1199 dinara.