SLOVO У

PIŠE: Mila MAR?ETA

????? je pisala ?irilicom, pisanim slovima i sa velikim ?. Oduvek. Njena mama ?uva dnevnike koje je pisala u osnovnoj školi sa kaligrafski ispisanom re?ju ????? me?u ostalim re?ima ispisanim svra?ijim de?jim rukopisom.

Kao mala, pisala je celu re? ?????. Kasnije su joj objasnili da je to banalna patetika koja ne prili?i ženi koja dnevno barata stotinama hiljada dolara tudjih para. Nikad nije razumela tu logiku, ali joj se pokoravala. Kao i svemu ostalom.

Nastavila je da piše samo ??. Divan, skladan slog. Volela je da gleda kako se ?irili?no pisano ? mazi sa ?. Pisala je ?? na papiri?ima koje je ostavljala svuda po ku?i, kao trag, maštaju?i kako ?e jednom neko pratiti taj trag i prona?i ljubav, u njoj.

Njena jutarnja rutina podrazumeva pisanje liste dnevnih obaveza u rokovnik tvrdih korica sa logotipom neke banke, kod ku?e, pre odlaska u kancelariju, uz jutarnju kafu. Pustila je olovku da sama klizi po papiru. ????, napisalo se. Samo.

“Po?injem da pri?am makedonski? Dobro, eto znaka. Ima?u ubav dan.“

Ostavila je re? ???? na vrhu strane i nastavila da piše „To Do“ listu. Tek kad je zapisla i poslednju, dvadeset i osmu obavezu za taj dan, primetila je da se u gornjem levom uglu stranice na kojoj je pisala, pojavilo jedno zavodljivo ?. Pojavilo se iznebuha, neo?ekivano i ni?im izazvano. Ali se pojavilo i sa potpunom sveš?u o svojoj lepoti smestilo nekoliko redova iznad ostalog teksta. Pogledala je datum odštampan u gornjem desnom uglu stranice rokovnika. Bio je 23. decembar.

Svako jutro je na?injala novu stranicu u rokovniku i zapisivala obaveze za taj dan. A zatim bi se vratila stranicu, dve, tri, pet unazad do stranice 23.decembar i posmatrala igru ? sa ? .

Ve? prvog dana, 24. decembra, ? se strmoglavilo do reda u kome se nalazila re? ???? i namignulo malenom ?, koga je ta iznenadne pažnja, prvo zbunila, a zatim izazvala laganu nelagodu. 25. decembra, ? je po?elo da se približava re?i ???? izazivaju?i sad ve? ozbiljan strah kod ?! Guraju?i ostala slova ka desnoj ivici, ? je pokušavalo da se skloni od zavodljivog ?, koje nije odustajalo. Kada je 6. januara pogledala stranicu 23. decembar, videla je ?? zajedno, pra?ene ostalim slovima, u jednoj re?i. Kakav je to ples bio zaljubljenog para, najlepšeg sloga u istoriji pisane re?i! Mazno ?, obmotano oko lavovskog ? u jedinstvu i sopstvu. Nikad re? ????? nije izgledala istinitije, voljenije, prirodnije, kao da je to jedini mogu?i na?in pisanja i postojanja ljubavi.

21. februara, dok je pisala svoj uobi?ajeni spisak dnevnih obaveza, jednim nespretnim pokretom ruke prosula je kafu na rokovnik. Tamna te?nost se razlila po stranicama odnose?i spiskove svih prethodnih dana. Odnose?i i ?? sa stranice 23. decembar. ??? se razmazalo do neprepoznatljivosti.

Glasno je opsovala i iscepala stranicu iz rokovnika.