SMRT PAORA ĐURICE NA YT KANALU FILMSKOG CENTRA SRBIJE

Od petka 22. maja 2020. godine, na Youtube kanalu Filmskog centra Srbije bi?e dostupan film „Smrt paora ?urice“ iz 1971. godine. Film je nastao u produkciji Zastava filma, po scenanriju Vlatka Gili?a i Predraga Golubovi?a, i u režiji Golubovi?a.

Svoj doprinost nastanku ovog kratkog ostvarenja dali su kamerman Milivoje Milivojevi? i montažer Aleksandar Ili?, a u njemu glavnu ulogu tuma?i Mir?eta Vuji?i?.

Reditelj, scenarista i pisac Predrag Golubovi? (1935-1994) završio je osnovnu školu i gimnaziju je u Podgorici (Titogradu), a Filološki fakultet i Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Od 1966. radio je kao reditelj u Zastava filmu u Beogradu.

Režirao je igrane filmove „Bombaši“ (1973), „Crveni udar“ (1974), „Sezona mira u Parizu“ (1981), kao i kratke filmove „Smrt paora ?urice“ (1971), „Biografija Jozefa Šulca“ (1973) i druge. Pisao je poeziju, pri?e, drame radio-drame, filmske scenarije, kritike i eseje iz oblasti filma i književnosti. Nagra?ivan je za režiju, scenario i radio-dramu.

Petar Volk u knjizi „Sudbine – uz stvarala?ku biografiju Predraga Golubovi?a“ (Instituta za film, 1997) o filmu „Smrt paora ?urice“ piše:  „Predrag Golubovi? je uspeo da se probije do onog mitskog u materiji – što je i njegovoj režiji obezbedilo puni stvarala?ki identitet. Film „Smrt paora ?urice“ svim je tim svojim kvalitetima postao delo koje prevazilazi ne samo uske okvire žanra kratkog igranog filma ve? i prostore i istorijske relacije u kojima je stvoren. Zbog toga nije nikakvo iznena?enje što je prikazan na razli?itim festivalima u svetu i nagra?ivan zbog svoje celovitosti, neponovljivosti, humanosti i što je time objektiviziran u svetu filma. O tome svedo?e nagrade u Krakovu, Baltimoru, Parizu i na mnogobrojnim projekcijama širom sveta. Vremenom su ga upravo ta neponovljivost i jedinstvenost izraza u?inili antologijskim ostvarenjem koje se našlo u mnogim me?unarodnim selekcijama i kolekcijama!“

Milutin ?oli? je o ovom filmu napisao u listu „Politika“: „Smrt paora ?urice“ Predraga Golubovi?a je izvanredna igrana minijatura koja govori i slavi jednu smrt, uzvišeniju i ja?u no što su mnogi životi. Na zemlji vojvo?anskoj, godine 1941, jedan ?ovek, paor ?urica, ne?e da umre s podignutim rukama, u znak predaje. Beži, ne u strahu ili golim instinktom da opstane, nego prkosom ubila?kom nagonu okupatora. Beži po možda svojoj njivi, kroz svoj kukuruz, i kada oseti da nema više mo?i da izbegne rafal ?etvorice nacisti?kih konjanika, on pravi om?u na sopstvenom vratu, beži još, do poslednjeg daha, a onda drugi kraj om?e vezuje za konjska kola, i tako, u galopu, na žutom tragu prosutog kukuruza, sa zemljom zagrljen – umire!… Ima ne?eg anti?ki dostojanstvenog i snažnog u ovoj smrti. Impresivno!“

U sarajevskom „Oslobo?enju“ Aco Štaka je svojevremeno napisao: „Smrt paora ?urice“ je sadržaj izvanredno suptilnog, ?istog kao teža?ka suza, filma Predraga Golubovi?a. Jedan seljak je pobjegao ispred njema?kih šmajsera. Potjera se stuštila za njim. Kada je uvidio da ?e biti uhva?en, objesio se. Kola puna kukuruza zaorala su seljakovim gorostasnim tijelom crnu, masnu zemlju. Uzvišeno umiranje paora. Smrt selja?kog Anteja.“

Foto: FCS promo