SNIMANJE KOŠARA NASTAVLJA SE U FEBRUARU

Nastavi?e se snimanje filma Košare, posve?eg uspomeni na one koji su položili svoje živote za Srbiju 1999. godine. 

Rad na kona?noj realizaciji ovog ratnog filma u režiji Balše ?oga po?eo je 15. jula prošle godine, a posle samo osam dana snimanje je prekinuto zbog nesuglasica reditelja i producenata.

Nakon što je Balša ?ogo optužio predstavnike producenata da od njega zahtevaju “espresno” snimanje materijala za film i seriju (?etiri do pet snimaju?ih dana za jednu epizodu), u razrešavanje spora uklju?io se i Filmski centar, koji je uspeo da na?e kompromisno rešenje kojim se omogu?ava nastavak snimanja.

Ovaj ambiciozni filmski projekat nadahnut je istinitim doga?ajima, a Filmski centar Srbije ga je podržao na konkursu za sufinansiranje proizvodnje doma?ih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom, navode Novosti i dodaju da su “Košare” dobile najve?i iznos do sada dodeljen na konkursu: 50 miliona dinara.

Glavne uloge tuma?e Jovan Jovanovi?, Luka Grbi?, Viktor Savi?, Nikola Kojo i Milica Stefanovi?. Pored njih u filmu ?emo gledati i Milenu Radulovi?, Miloša Samolova, Aleksandra Radoji?i?a, Mladena Sovilja, Vladana Gajovi?a, Milorada Kapora, Miloša Bikovi?a…

Kao producent “Košara” potpisuje se “Omega prodakšn” i “Telekom Srbije”, a podršku su dali Filmski centar Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Novi kadrovi snima?e se na Suvoj planini, Vlasinskom jezeru, u Kraljevu i okolini.

IZVOR: Novosti 
FOTO: Omega Production