ŠOBAJIĆEVA DELA U KOMBANK DVORANI

Retki su umetnici koji još za života steknu svetsko priznanje, slavu, umetnici ?ija zvezda na nebu slavnih dugo sija. Jedan od njih je, svakako, Miloš Šobaji?. 

Izložba njegovih slika, skulptura i video radova otvorena je do 25. marta u novoosnovanoj Galeriji Kombank Dvorane.

Na samom sve?anom otvaranju Galerije, kada je otvorena i Šobaji?eva izložba, prire?ena je promocija umetnikove knjige “Mojih devet života”.

Šobaji?evu izložbu ?ini sedam monumentalnih slika nastalih u protekloj deceniji, slika koja je obeležila po?etak Pariskog stvaralaštva umetnika, kao i njegove tri skulpture koje su ve? predstavljene širom Evrope. Sva ova dela ?e ostati deo trajne umetni?ke postavke Kombank Dvorane.

“Ovo je jedno novo poglavlje u životu Dvorane”, naglasio je Igor Stankovi?, direktor:

“Na velikoj sceni su nastupali Luj Armstron, Ela Ficdžerald, Artur Rubinštajn… Naš prostor posetili su mnogi zna?ajni umetnici: od Romana Polanskog do Džona Malkovi?a. Slikarstvo je, kao posebna umetnost, bila skrajnuta. Ovo je prilika da Kombank dvorana dobije svoj izložbeni, galerijski prostor…”

“Ja bih poslednjih 20 godina svog rada koje izložba opisuje svrstao pod jednu zajedni?ku temu: Progoni. Voleo bih da ih vidite i osetite”, rekao je Šobaji? obra?aju?i se publici, uz zahvalnost Kombank Dvorani i podršci Ministarstva kulture.

Šobaji? je, govore?i o svojoj knjizi “Mojih devet života” istakao da je “prošao svoju knjigu od ro?enja do kraja”, te da je ceo njegov život “velika potraga za istinom i ljubavlju kroz slikarstvo, a sada i kroz pisanje”.

Manojlo Vukoti?, direktor ku?e koja je objavila Šobaji?evu knjigu, istakao je da sam naslov “nije ta?an, ve? je varka”:

“Kada pro?itate knjigu vide?ete da Šobaji? nema devet života. Ima makar 99”.