SOFEST: 49. FILMSKI FESTIVAL PODNO KOSMAJA

Ovogodišnje, 49. izdanje SOFESTA, prote?i ?e u znaku Mirjane Mire Banjac.

Jedna od najve?ih zvezda eks jugoslovenskog i srpskog glumišta, ?ije su uloge na daskama koje život zna?e, ali i malim i velikim ekranima plenile godinama publiku ?itavog regiona još uvek je aktivna na profesionalnom planu.

Na dan sve?anog otvaranja 49. Filmskog festivala u Sopotu, 11. jula u 18.30 ?asova u Galeriji Centra za kulturu Sopot, bi?e otvorena Izložba Lica Mire Banjac Pozorišnog muzeja Vojvodine iz Novog Sada, autora Zorana Maksimovi?a.

Maksimovi?, koji je i autor publikacije koja prati izložbu, istakao je da je “umetnost Mire Banjac pri?a o njenom putu ka sebi samoj i ka samom vrhu gluma?ke umetnosti, dokle je i stigla od Erdevika dovde, danas”:

“Mira Banjac je li?nost snažna po umetni?kom i stvarala?kom u sebi, mnogostruko talentovana, umetnik je svestrane imaginacije, koji sa lako?om održava ravnotežu izme?u polova komi?nog i tragi?nog u liku. To upravo i pokazuje neponovljivost njene gluma?ke li?nosti. ”

Trejler filma “Koncentriši se, baba” sa Mirom Banjac, snimljen neposredno pred pandemiju korona virusa 

U uvodu pomenute publikacije, sama Mira Banjac je rekla kako je ponosna na te velike žene koje je predstavljala, i da je u traganju za svojim gluma?kim personalitetom od uloga Šekspira, Šoa, Nuši?a, Sterije, preko Plauta, Kova?evi?a i Drži?a, ipak doma?i dramski teskt njeno opredeljenje, a da je njena teatarska vokacija „žena iz naroda”.

“Mislim da je život jedna od najve?ih studija za glumca. Treba posmatrati ljude i umeti uhvatiti njihove glavne osobine. Ljudi treba da znaju da li nešto mogu da rade, nije dovoljno samo da prija sujeti. Ja znam da glumim, tu sam dobra”, rekla je legendarna glumica.

Na izložbi posve?enoj ovoj doajenki našeg glumišta bi?e predstavljen deo njenog bogatog stvarala?kog opusa na televiziji i filmu. Izložba ?e biti postavljena do 17. Jula.

Na ceremoniji otvaranja festivala u Sopotu, Miri Banjac ?e biti uru?ena po?asna nagrada “Statueta slobode” za doprinos filmskoj umetnosti.

Tako?e, ova nagrada ?e, posthumno, biti uru?ena i jednoj od najistaknutijih filmskih i televizijskih montažerki, Veri Baronijan.

Ova velikanka celuloidne trake ostvarila se u radu na televizijskom,  filmskom, muzi?kom i dokumentarnom programu. Karijeru je po?ela u Avala filmu, a nastavila je u TV Beograd i tu ostala sve do odlaska u penziju. Posebnu pažnju u njenom opusu zaslužuje film „Tango je tužna misao koja se pleše”, s rediteljem Purišom ?or?evi?em. Tu  su i ostvarenja “Povratak lopova”, “Senke uspomena”, serijal o “Golom otoku” i mnogi drugi.

U ponedeljak, 12. jula, sa po?etkom u 13 ?asova u Galeriji CZK Sopot bi?e organizovana panel diskusija sa nazivom “MIRA BANjAC – ŽIVOT ZA FILM ILI SA FILMOM”.

U panelu ?e u?estvovati – Mira Banjac; Tatjana Nježi?  – novinarka lista “Blic” i publicista ; Radoslav Zelenovi?  – upravnik Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU; dr Zoran Maksimovi?, teatrolog i kustos Pozorišnog muzeja Vojvodine; Milan Nikodijevi? – redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu i filmski autor i publicista i Aleksandar Avramovi? – umetni?ki direktor Filmskog festivala u Sopotu

Po?asne filmske projekcije posve?ene Miri Banjac filmovi Zima i Ruski car bi?e održane u ponedeljak , 12. jula  od 15 ?asova.