SOMBOR: GRAD KOJI OD OVE GODINE GAJI TRADICIJU FILMSKOG FESTIVALA

Sve?anom ceremonijom dodele nagrada i koncertom rok grupe Love Hunters na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Sombor, zatvoren je Tre?i somborski filmski festival.

“Publika u Somboru je pokazala da joj je stalo do ovog festivala, Sombor ima dobru pozorišnu publiku, ima filmsku istoriju, ali nije imao festivalsku publiku jer nije bilo festivala. Sombor je pokazao da želi ovakav festival, a ja imam obi?aj da kažem da prvi festival može da se desi slu?ajno, drugi festival je podvig, a od tre?eg festivala po?inje tradicija, rekao je Dejan Dabi?, selektor festivala.

Dejan Dabi?: A sada, tradicija

Žiri Glavnog takmi?arskog programa, koji ?ine producent Filip Feti Dautovi?, glumci Marija Bergam i Petar Strugar, dodelio je nagradu Ernest za najbolji film ostvarenju Oaza” reditelja Ivana Iki?a.

U obrazloženju žirija se, izme?u ostalog, navodi da je delikatna tema, koja je bila privilegija samo najhrabrijih autora dokumentarnih filmova, ovog puta obra?ena u igranoj formi, što ve? samo po sebi predstavlja ogroman poduhvat, kako produkcijski tako i rediteljski”.

Žiri je obrazloženje zaklju?io re?ima: Ovaj potresan film nikoga ne ostavlja ravnodušnim, i kao glas vapiju?eg u pustinji dopire do svakog srca na planeti, opominjuju?i nas da se velike ljubavi i velike tragedije doga?aju i izvan naših komfornih, ušuškanih svetova”.

Ivan Iki?, reditelj filma Ernest pred publikom nakon uru?enja nagrade

Dobitnica nagrade Ernest za najbolju glumicu je Daria Lorenci Flatz za ulogu u filmu Mater” reditelja Jure Pavlovi?a.

U obrazloženju nagrade žiri je naveo: “Izvanredna glumica Daria Lorenci, u okviru rediteljskog postupka koji je presedan u kinematografiji i filmskoj poetici, uspela je da u krupnom planu tokom celog filma, minimalnim gluma?kim sredstvima angažuje gledaoca i uvu?e ga u svoja stanja koja su apsolutno iskrena i ta?na. Fascinantan je na?in na koji ona izaziva empatiju gledaoca i ?ini film u svakom trenutku uzbudljivim. Maestralna Daria doprinela je da ova teška i teskobna pri?a na momente zasija de?ijom radoš?u”.

Branimir Popovi? je nagra?en za najbolju mušku ulogu, za rolu u filmu Koncentriši se, baba”, reditelja Pjera Žalice.

Žiri je odluku obrazložio re?ima: „Branimir Popovi? iznena?uju?e smelo i uverljivo, koriste?i širok i inteligentan izbor gluma?kih sredstava, tuma?i lik Baneta kre?u?i se izuzetno precizno u okvirima zadatog žanra. Unutar uspostavljenih stereotipa o Crnogorcima, Branimir je uspeo da vešto i duhovito oživi dvodimenzionalnu karikaturu, koja u jednom trenutku prerasta u snažan zaokružen dramski lik“.

Žiri selekcije mladih autora nagradu za najbolji film dodelio je reditelju Nemanji ?erani?u za film Lihvar”.

Nemanja ?erani? se obra?a publici Festivala

U obrazloženju žirija, koji su ?inili reditelj Filip Markovinovi?, glumica Jovana Petronijevi? i glumac Žarko Stepanov, izme?u ostalog stoji: Film Lihvar donosi jednostavnu, zgusnutu i dinami?nu pri?u koja nam prikazuje jedan dan glavnog junaka sa margine, uteriva?a dugova, koji pokušava da sredi svoj život. Reditelj filma, Nemanja ?erani?, prikazao je raskošan talenat u svim segmentima rada na filmu. Izvanredan rad sa glumcima od kojih su jedan deo natruš?ici, brz ritam, dosledno sprovo?ena naracija sa atraktivnim I dobro tempiranim epizodnim likovima u krajnjem ishodu daju film u najboljem maniru žanrovskog neo-noara”.

Žiri je tako?e odlu?io da specijalnim priznanjem nagradi film Ivana Grozna“ autorke Ivane Mladenovi? zbog njenog inovativnog pristupa u kojem kombinuje autofikciju, fikciju i dokumentarizam. Tim pristupom autorka je stvorila ujedna?en, i pre svega duhovit film, u kom polaze?i od krajnje li?nog daje živopisnu sliku malog grada iz koga je potekla.

Slavko Štimac prima nagradu Aleksandar Lifka

Zoran Rus, predsednik Skupštine grada Sombora, uru?io je nagradu Specijalni Ernest našem legendarnom glumcu Slavku Štimcu, prošlogodišnjem laureatu ove nagrade.

„Želim da se zahvalim svima koji su odlu?ivali o tome da ja treba da dobijem jedno ovakvo priznanje… Ja sam premlad da bih bio pionir kinematografije, ali je ?injenica da sam bio pionir kada sam ušao u svet filma iz koga još uvek nemam nameru da iza?em, nadam se, još neko duže vreme”.

Vesna Šaši? na zatvaranju festivala

Vesna Šaši?, direktorica Tre?eg somborskog filmskog festivala, povodom zatvaranja je izjavila: Grad Sombor disao je ovih lepih no?i zajedno s filmskim stvaraocima. To nas motiviše i obavezuje da Somborski filmski festival, nadahnut delom i mišlju Ernesta Bošnjaka, stalno inoviramo i unapre?ujemo.”

Mira Banjac i Petar Strugar

Podse?amo, Mira Banjac, legendarna glumica jugoslovenske i srpske kinematografije, ovogodišnja je dobitnica nagrade Specijalni Ernest, za dosadašnji i budu?i doprinos dobrim filmovima. Njoj je na otvaranju festivala nagradu uru?io Antonio Ratkovi?, gradona?elnik Sombora.

Foto: Portal 025.rs i Privatna arhiva