SRPSKI MODERNIZAM U GALERIJI NADEŽDA PETROVIĆ

Dela Uroša Predi?a, Paje Jovanovi?a, Steve Aleksi?a, Ivana Tabakovi?a, Nadežde Petrovi?, Petra Dobrovi?a, Save Šumanovi?a, Milana Konjovi?a, Petra Lubarde i drugih velikana srpskog Modernizma bi?e izložena u Galeriji Nadežda Petrovi? u ?a?ku od 2. februara. 

Izložbom Kolekcija kao ogledalo – Modernizam u delima iz Galerije Matice srpske, ?a?ak uvodi svoje sugra?ane i goste u projekat ?a?ak – Nacionalna prestonica kulture 2023. godine. 

Ova izložba je u prethodne dve godine gostovala u Narednoj galeriji Slovenije u Ljubljani, gde je u vreme pandemije Korona virusa izložbu videlo više od 5.000 posetilaca. Potom je u 2021 i 2022. bila postavljena u Galeriji SANU u Beogradu, što je ispratilo više od 50.000 posetilaca, te na kraju u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banjaluci gde je izložbu videlo gotovo 14.000 ljubitelja umetnosti.

Kroz dela 38 autora prikazan je put od realisti?kih opredeljenja nastalih pod uticajem umetni?kih akademija u Be?u i Minhenu, do okretanja ka modernizmima XX veka usled odlaska naših umetnika na školovanje i njihovih boravaka u Pragu, Budimpešti i Parizu, centru umetni?kih ideja prošlog veka.

Izložbu i prate?i katalog realizovala je upravnica Galerije Matice srpske dr Tijana Palkovljevi? Bugarski u saradnji sa Jelenom Ognjanovi? i Aleksandrom ?elovski, kao i konzervatorima Galerije Matice srpske – Danilom Vuksanovi?, Darkom Despotovi?em, Lukom Kuli?em i Urošem Miri?em.

Koordinatorka izložbe u galeriji Nadežda Petrovi? je Marija Radisav?evi?.

Na otvaranju izložbe ?e govoriti Branko ?alovi?, direktor Galerije Nadežda Petrovi?, kao i upravnica Galerije Matice srpske dr Tijana Palkovljevi? Bugarski, dok ?e izložbu otvoriti Milun Todorovi?, gradona?elnik ?a?ka.