STRIP IZLOŽBA FINALISTA PROGRAMA UKRŠTENIH REZIDENCIJA NA NOVA FESTIVALU

Šest strip autora, finalista konkursa za prvi program Ukrštenih rezidencija izme?u Francuske i Srbije, izloži?e svoje radove na Nova festivalu od 1. do 12. decembra u Galeriji Milorada Bate Mihailovi?a u Pan?evu.

Uz strip projekte odabranih rezidentkinja Alize De Pen i Dragane Radanovi?, bi?e izloženi radovi dve francuske kandidatkinje Moran Mazar i Mirej Njangono Eben, kao i kandidata iz Srbije –  Borisa Stani?a i Ive Atoski.

„Srpski i francuski autori koji su konkurisali za gostovanje u ove dve zemlje veoma su osobeni u svom izrazu, ali i me?usobno razli?iti, što govori u prilog tezi da postoji solidna produkcija mla?e generacije strip-autora u obe zemlje. To su stvaraoci koji zaslužuju da budu podržani u svojim sredinama, ali i na internacionalnoj sceni“, rekao je strip autor Saša Rakezi?, jedan od selektora programa Nova Festivala.

Detalj iz stripa Mirej Nj. Eben

Na Nova festivalu bi?e predstavljeni radovi iz grafi?ke novele Moran Mazar pod nazivom „Gde divovi spavaju“. Ova pri?a sa fantasti?nim elementima bavi se potragom za identitetom, što je ?esta tema u autorkinom radu, kroz istraživanje evropskog paganskog. U pozadini pri?e su iskušenja, žaljenja, gubici i odrastanje, jer se po mišljenju Moran Mazar „iskustvo realnosti najbolje iskazuje kroz fikciju“.

Rad kandidatkinje Mirej Njangono Eben pod nazivom „Povratak re?i” prati Aišu i Vevi, tinejdžere iz osmog razreda koji se suo?avaju sa gubitkom prijatelja i ljubavnika Sola. Strip tematizuje iskustvo koje ih je izmenilo na veoma dubok na?in, dok bol ne uspevaju da objasne i podele sa sredinom koja ih okružuje. Stvari po?inju da se popravljaju uz terapije i porodice koje ih vole, kao i prijatelje koji su prilagodljiviji nego što su one mislile. Kad Aiša i Vevi odrastu i susretnu se, vra?aju se ovoj drami i evociraju gubitak.

Detalj iz stripa Borisa Stani?a

Projekat „Ja pacov” Borisa Stani?a je autorski strip od oko 200 stranica. Protagonisti su antropomorfni pacovi, više ne tako mladi, zaglavljeni u tranziciji iz socijalizma u novi, kapitalisti?ki poredak. Ne snalaze se na tržištu rada, socijalni životi su im isprazni, nemaju stabilne veze ni redovna primanja, žive kao paraziti na grba?i roditelja, i kao da se uljuljkuju u to stanje apatije i inercije. Glavni junak živi besciljan život, ali i traži na?in da se izrazi i da preuzme odgovornost za svoj život.

U projektu „Elegija“ Iva Atoski kombinuje klasi?an izraz u stripu sa odre?enim scenama u kojima se nalaze data matrix, QR kod ili drugi podaci. Ideja je da se, uz o?igledan narativ, doda još jedna, multimedijalna dimenzija. U ovom delu mlada violinistkinja poseduje sposobnost koja joj omogu?ava da „zarobi” ljudsku emociju, ?ije je manifestacije svedok tako što nit sa strune veže u specifi?an ?vor. Kroz strip pratimo radni dan alternativnog fiksera, antiheroinu koja je suptilni kriminalac, sve dok se spletom okolnosti ?vorovi nisu raspleli pred njom, oslobodivši tako haos konfliktnih emocija na nju.

Na izložbi ?e biti predstavljeni i radovi francuske rezidentkinje Alize De Pen pod nazivom „#VelikaNesre?a“ i „Nova slika detinjstva-eksperiment“ Dragane Radanovi? iz Srbije, a njihov raniji stvarala?ki opus bi?e predstavljen u posebnom segmentu izložbe Nova festivala.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.