STRIP PONOVO ŽIVI U PANČEVU

Radovi Kler Bro i Ilije Jakovljevi?a, ovogodišnjih izabranih autora u programu Ukrštenih strip rezidencija izme?u Francuske i Srbije, predstavlja?e jedan od izložbenih segmenata Nova festivala, koji ?e se održati od 5. do 15. oktobra u Galeriji Milorada Bate Mihailovi?a u Pan?evu. U ovoj postavci bi?e izloženi radovi oba autora, iz njihovog stvarala?kog opusa nastalog pre rezidencijalnog boravka u Angulemu i Pan?evu.

Kler Bro (1981) ?e svoju rezidenciju imati u Pan?evu tokom oktobra 2021, kada ?e biti i goš?a sedmog izdanja Nova Festivala u Pan?evu. Diplomirala je na Visokoj školi lepih umetnosti u Anžeu. Pri izdava?koj ku?i Association objavila je stripove Mambo (2011, oven?an nagradom Artemizija za najbolji ženski strip 2012. godine) i Alma (2014), a za izdava?ku ku?u Casterman adaptirala je jednu disertaciju iz sociologije pod naslovom Gradilište – zabranjen pristup (2016). Trenutno završava Cmizdrenje, urnebesnu francusku tragikomediju u formi stripa, kao i strip za ku?u Casterman pod naslovom Šuma, istraga Kler Bro. Završila je i svoju prvu knjigu za decu, Poni u Parizu, koju je u januaru 2021. objavila izdava?ka ku?a L’Ecole des Loisirs.

Ilija Jakovljevi? (1995) se od 2016. bavi andergraund stripom, koje je prvobitno objavljivao na svojoj Fejsbuk stranici. U periodu 2016-2019. objavljuje fanzine „Vrag & Sin”, „Septi?ka Jama”, „Oktobarfest 1 i 2” i „Satanico”. Poslednjih godina njegovi radovi bili su izlagani na Festivalu Srpskog Podzemlja u Novom Sadu, 24h Crtanja Stripova u Beogradu i NOVA Festivalu u Pan?evu. Od 2020. objavljuje fanzin „Slepac”.

Rad Ilije Jakovljevi?a

Pored dosadašnjih radova Kler Bro i Ilije Jakovljevi?a, u izložbenom segmentu posve?enom delima užeg kruga kandidata i kandidatkinja sa konkursa za drugi program Ukrštenih rezidencija u oblasti stripa izme?u Francuske i Srbije, bi?e predstavljeni i njihovi projekti na kojima su radili ili ?e raditi tokom umetni?kih rezidencija. „Big Rock Energy” naziv je projekta koji je Jakovljevi? prijavio na konkurs, a radi se o Sci-Fi komediji koja kroz lowbrow humor želi da ukaže na destruktivno ponašanje prema životnoj sredini, kao i važnost poštovanja razli?itosti, dok ?e Kler Bro predstaviti projekat La Chiâle“ (Cmizdrenje), fiktivnu pri?u u boji o pustolovinama glavne junakinje kojoj se dešava ?itav niz neprijatnih stvari, usled kojih ona tone u stanje paklene pla?ljivice.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.