STUDENAC čeka da prođe pandemija KORONE

Dugometražni triler „Studenac“ po scenariju i u režiji Borka Brajovi?a Mra?nog je spreman za premijerna prikazivanja i distribuciju, ?im se epdemija virusa Covid-19 završi i život i u našoj zemlji vrati u normalu.

Radnja filma se odvija u jednom draga?evskom selu, u blizini Gu?e, gde živi Davor, mladi? kao i mnogi drugi. Njegova životna pri?a naizgled i ne bi bila druga?ija od dugih sli?nih da nije ro?en sa izuzetnim talentom za tenis

Me?utim, život nas nekad dovodi u velika iskušenja iz kojih nije lako iza?i.

Davorova pri?a po?inje – ili se završava jednog obla?nog majskog dana kada lutaju?i po selu zastaje ispred stare seoske napuštene ku?ice odakle mu se gubi svaki trag…

Borko Brajovi? Mra?ni i Miroslav Hu?ec su producenti Studenca.

Autor muzike za ovaj film je Aleksandar Zavišin, a direktor fotografije Vladimir Arsenijevi?.

Za kameru je bio zadužen Dejan Blizanjac, za zvuk Stefan Petrovi?, dok se finalnim miksom zvuka bavio Lazar Dimitrijevi?. Montažer je Ratko Ubovi?, a za šminku je zaslužna Maja Vereš.

Uloge su odigrali : Predrag Vasovi?, Snežana Horvat, Nikola Boškovi?, Dunja Šegrt, Tihomir Stani?, ?or?e Er?evi?, Slaviša ?urovi?, Predrag Popovi? Pop, Ivan Milinkovi?, Nenad Veli?kovi? Limun, Borko Brajovi? Mra?ni, Miroslav Hu?ec, Ðorde Brajovi?, Damjan Brajvi?, Vladimir Stojkovi?, Marko Ivan, Vladimir Jorgi?, Teodora Kuši?, Tamara Petrovi?, Magdi El Asrag, Rade Tatovi?, Maja Ili?, Sara Brajovi?,Viktor Popovi?, Janko Radiši?, Gordana Jovi?.