STUDENTI RAČUNARSKOG FAKULTETA IZLAŽU U GALERIJI RAF

U petak, 11. juna u 19 ?asova u Galeriji RAF (Kirovljeva 15, Banovo brdo) bi?e otvorena izložba radova studenata Katedre za multimedijalni dizajn Ra?unarskog fakulteta. Ova katedra je pripremila izložbu povodom pet godina rada, sa ciljem promocije studenata osnovnih i master akademskih studija i predstavljanja standarda u?enja dizajna na Ra?unarskom fakultetu.

Izložba obuhvata radove 70 studenata, iz oblasti ilustracije, tipografije, fotografije, režije, animacije, ambijentalne umetnosti, generativne umetnosti, interaktivne i participativne umetnosti, UX dizajna i dizajna zvuka. Koncipirana je kao višemedijski ambijent, gde crteži, fotografije, filmovi, animacije i drugo – nadasve sa enterijerom kao vizuelnim kontinuumom – treba da podstaknu kritiku kvaliteta i raspravu konteksta upotrebe dizajna. Izložba ?e biti otvorena do 24. septembra.

Dr Nenad Maleševi?, vanredni profesor Katedre za multimedijalni dizajn, povodom izložbe je rekao: „Multimediji se rekonfigurišu interaktivnim upravljanjem, a manifestuju hibridnim i kumulativnim u?incima ?iji doživljaj može biti simultan. Na studijama multimedijalnog dizajna se istražuju grani?ne vrednosti, razvojne linije i ta?ke preseka multimedijalnih oblasti. Otud su na izložbi zastupljeni medijski i žanrovski raznovrsni projekti. Dizajn figurira dvojako: kao plan, prototip ili nacrt po kome se vrši serijska proizvodnja, te kao artificijelno sredstvo posredovanja izme?u znakovne proizvodnje i potrošnje“.

Ra?unarski fakultet je osnovan 2003. godine sa zadatkom da obezbedi izvrsno visokoškolsko obrazovanje na polju tehni?ko-tehnoloških i prirodno-matemati?kih nauka. Od 2016. godine Fakultet ima akreditovane studije u polju umetnosti zasnovane na studijskom programu Multimedijalni dizajn. Galerija RAF (Galerija Ra?unarskog fakulteta) je mesto u kome se inicira kriti?ko rasu?ivanje o fenomenima savremene umetnosti i promovišu recentni standardi upotrebe ra?unarske grafike i softverski (re)produkovanog zvuka.