SUBOTICA SE SPREMA ZA DEČJI POZORIŠNI FESTIVAL

Ako po?etkom septembra uspemo da se izborimo sa epidemijom korona virusa, u Subotici ?e u punom kapacitetu biti održano 27. izdanje Me?unarodnog festivala pozorišta za decu. 

Termin za održavanje takmi?arskog programa Festivala je od 20. do 26. septembra.

Predvi?eno je da se za nagrade takmi?i 16 predstava za decu iz celog sveta, po izboru selektora festivala, profesora dr Zorana ?eri?a.

Publika festivala mo?i ?e da pogleda raznovrsne i maštovite predstave koje u Srbiju dolaze iz Izraela, Slova?ke, Kine, Nema?ke, Rusije, Ma?arske, Austrije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Irana, Turske, Indije, i Srbije.

“Kreatori pozorišne scene za decu nastoje da idu u korak sa novim tehnologijama, da klasi?ne teme iz školske lektire obra?uju na savremen na?in, da budu aktuelni i zanimljivi, kako bi održali korak s vremenom, izdržali konkurenciju medija, ali i sa?uvali svoj autenti?an pozorišni izraz. Takve su predstave koje nam stižu na ovogodišnji Festival”, rekao je festivalski selektor Zoran ?eri? i dodao:

“Me?u predstavama koje su selektovane ima i klasi?nih lutkarskih predstava, ali je akcenat stavljen na istraživanja novih, modernih formi lutkarske režije, glume, animacije, pokreta – jednom re?ju na istinskoj lutkarskoj estetici, odnosno na modernoj estetici pozorišta za decu i mlade”.

U glavnom takmi?arskom programu na?i ?e se dve produkcije iz Srbije. Predstava “Teatru s ljubavlju” De?jeg pozorišta Subotica je odraz ljubavi prema pozorištu lutaka, a režirali je su istaknuti reditelji Bonjo Lungov i Konstantin Karakostov, koji su i osmislili kompletan scensko vizuelni ambijent, lutke, kostime i koreografiju.

Oba autora predstavom izražavaju zahvalnost glumcima i njihovoj posve?enosti sceni i pozorištu, dok razli?ite vrste lutaka oživljavaju kroz muziku, ples i veštu animaciju glumaca.

Predstava za decu i odrasle, mjuzikl „Ko se boji Isadore Duncan“ predstavlja tragi?nu i bolnu pri?u o životu balerine Isadore Duncan, ali paralelno kroz spoj lepote, tuge, radosti i bola u stvari slavi život, ljubav i umetnost. Režiju potpisuje Gea Gojak, glavna ulogu igra balerina Una Durakovi?, a produkciju potpisuje Centar savremene umetni?ke produkcije “Viva Dance Academy”.

Pored Srbije, sa po dve predstave ?e biti zastupljena Kina, odakle dolaze ostvarenja “Mi smo Terakota vojska” u izvo?enju Xi’an Children’s Art Theatre, i “Ume?e ratovanja” (Children’s Art Theatre of China Welfare Institute).

Azijski kontinent ?e biti zastupljen sa još ?etiri predstave: “?udovište iz sme?a” stiže iz Turske (Cengiz Özek Shadow Theatre), “Beli slez” iz Irana (pozorište Deemak), “Plesovi Indije” iz indijskog pozorišta Rahales Little Theatre, a iz Izraela je predstava “Guli” u produkciji pozorišta “The Galilee Multicultural Theatre”.

Predstavu “Aero” osmislio je teatar Odivo iz Slova?ke, a “Alisine avanture u zemlji ?uda” ?e predstaviti nema?ki Zenobia Theater. “Beba pingvin koji je hteo da leti” dolazi iz ruskog pozorišta Bryansk regional puppet theater,

Austrija se predstavlja ostvarenjem “Kraljica boja” (Theater Feuerblau), Ma?arski Kövér Béla Puppet Theatre izveš?e “Sirenu sa nao?arima”, dok iz Bugarske dolazi “Samurajeva k?erka” u izvo?enju Senju Puppet Company.

Sa prostora bivše jugoslavije su dva ostvarenja: Lutkarsko pozorište Nebo iz Slovenije izveš?e predstavu  “To je Ernest”, dok ?e Gradsko kazalište “Zorin dom” iz Karlovca u Hrvatskoj izvesti predstavu “Još si zelen”.

Organizatori Festivala se nadaju da ?e se uskoro ste?i uslovi da se festival održi u punom obimu i uz u?eš?e svih odabranih trupa koje su izrazile želju da nastupe na ovom prestižnom FestivaluSvi festivalski programi ?e se održavati u skladu sa merama borbe protiv pandemije virusa Covid19 i uz vo?enje ra?una o bezbednosti posetilaca i u?esnika festivala

Foto: Promo