SUDBINA UMETNIKA: MUZIČKO-POETSKO VEČE U GVARNERIJUSU

U ponedeljak, 21. septembra (20?) u Ustanovi Gvarnerius održa?e se ekskluzivno muzi?ko-poetsko ve?e “Sudbina umetnika”.

Publika ?e imati priliku da uživa u poemama Puškina i Ljermontova u izvo?enju velikana srpskog pozorišta, dramskog prvaka Ljubivoja Tadi?a, dok ?e u muzi?kom delu programa sopran Dubravka Nestorov, uz klavirsku saradnju Borislava Nestorova, izvesti kompozicije ?ajkovskog i Rahmanjinova.

Broj mesta je ograni?en i obavezno je nošenje zaštitnih maski, a karte se mogu rezervisati putem mejla info@guarnerius.rs  ili telefonom  069/36 12 038.

Dubravka Nestorov, sopran, ro?ena je u Zrenjaninu. Diplomirala 2000. na FMU u Beogradu u klasi Irine Arsikin, magistirala na istom fakultetu 2009. u klasi Nikole Kitanovskog. Od 2011. radi  sa Oliverom Miljakovi? u Be?u.

Debitovala na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 2003. ulogom Mizete u operi Boemi ?. Pu?inija. Na sceni istog pozorišta nastupala je u slede?im u ulogama: Rozina (Rosinijev “Seviljski berberin”), Laureta (Pu?inijev “?ani Skiki”), Dona Ana (Mocartov “Don ?ovani”), Neda (Leonakavalovi “Pajaci”).

Tako?e nastupala i u glavnoj ulozi u operi “Mandragola” Ivana Jevti?a u teatru Madlenianum, gde nastupa i u mjuziklu “Jadnici”. U JDP nastupala u predstavi „Leons i Lena“, u okviru festivala BELEF u?estvovala u hip hop operi „Zemlja sre?e“ i u Narodnom pozorištu glumi u predstavi „Figarova ženidba i razvod“.

Borislav Nestorov, pijanista, ?lan Udruženja muzi?kih umetnika Srbije, ro?en je u Beogradu gde je završio nižu i srednju muzi?ku školu. Godine 1983. zapo?eo je studije klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Konstantina Bogina.

Diplomirao je u klasi istog profesora 1988. na Fakultetu muzi?ke umetnosti u Beogradu. Usavršavao se na Academia di perfezionamente u Portogruaru (Italija), kao i na Konzervatorijumu Franc Šubert u Be?u, u klasi profesora Leonida Brunberga.

Kao solista je nastupao u zemljama bivše Jugoslavije, kao i u Italiji, Austriji, ?ehoslova?koj, Francuskoj… Sara?ivao je sa poznatim dirigentima kao sto su Adolf Bruk, Fran?esko Roza, Angel Surev, Darinka Mati?-Marovi? i poznatim solistima K.Bogino, P.Jumpanen, S. Krsti?, M. Jokanovi?… Snimao je za RTS,ORF,RAI i RETE 4. Uporedo sa svojom pijanisti?kom karijerom uspešno se bavi i predagoškim radom.

Ljubivoje Tadi?, dramski prvak, ro?en je u Novom Sadu 28. jula 1960. godine. Poti?e iz gluma?ke porodice: otac mu je bio Rastko Tadi?, a stric Ljuba Tadi?. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti.

U Narodnom pozorištu je zaposlen od 1984. godine. Pored glume, bavi se književnoš?u, dramaturgijom i režijom predstava u drugim pozorištima i alternativnim scenama. Od 2000. do 2005. godine bio je upravnik Narodnog pozorišta.

Osnovao je svoje pozorište „Ogledalo“ u kome igra Ar?ibalda Rajsa u predstavi „?ujte Srbi, ?uvajte se sebe!“. Po sopstvenom tekstu režirao je i predstavu „Kako je divan taj prizor“, potom „Zle duhe“ i politi?ki kabare „Kakav je ovo narod“. Sa glumcima iz pozorišta “Sklonište u teatru” režirao je predstavu „Šta je bilo posle“. Tako?e, na scenu je postavio predstavu „Riznica poroka“ Dobroslava Petri?evi?a u kojoj je i glumio. Ve?i deo predstava je snimio za RTS i emisiju “TV teatar”.