SVE O STRIPU NA FESTIVALU NOVA U PANČEVU

U okviru Nova Festivala u Pan?evu, koji se ove godine održava od 1. do 12. decembra u Galeriji Milorada Bate Mihailovi?a i posve?en je saradnji Srbije i Francuske u oblasti stripa, dostupno je pet onlajn vo?enja kroz sve segmente festivalske izložbe.

O festivalskim postavkama govore selektori festivala Jana Adamovi? i Aleksandar Zograf, prve rezidentkinje programa Ukrštenih rezidencija u oblasti stripa izme?u Srbije i Francuske, Dragana Radanovi? i Alize De Pen, kao i direktorka festivala Monika Husar. Sva vo?enja su dostupna na youtube kanalu Nova Festivala.

Strip autorka i urednica programa Jana Adamovi? publiku vodi kroz izložbeni segment „Srpski autori i francuski izdava?i“ u kome su predstavljeni radovi najpoznatijih doma?ih strip autora objavljivanih u Francuskoj.

 

Ova postavka obuhvata radove 21 umetnika ?iji je stvaralaštvo zna?ajno obeležilo srpsku i francusku strip scenu. Autori ?iji su radovi izloženi su Aleksa Gaji?, Boban Savi? Geto, Branislav Kerac, Gradimir Smu?a, Darko Perovi?, Dragan Lazarevi? de Lazare, Dražen Kova?evi?, Željko Pahek, Jana Adamovi? Yana, Jovan Ukropina, Leonid Pilipovi? Punkerstein, Milorad Vicanovi? Maza, Milan Dr?a Munch, Milan Jovanovi?, Miroljub Milutinovi? Brada, Rajko Miloševi? Gera, Saša Jovanovi?, Saša Rakezi? alias Aleksandar Zograf, Stevan Subi?, Tihomir ?elanovi? i Zoran Janjetov.

Direktorka festivala Monika Husar predstavlja radove užeg kruga kandidata i kandidatkinja sa konkursa za prvi program Ukrštenih rezidencija u oblasti stripa izme?u Francuske i Srbije.

 

U ovom segmentu festivalske izložbe, javnost može da se upozna s projektima šestoro finalista konkursa. Uz strip projekte odabranih rezidentkinja Alize De Pen i Dragane Radanovi?, izloženi su radovi dve francuske kandidatkinje Moran Mazar i Mirej Njangono Eben, kao i kandidata iz Srbije –  Borisa Stani?a i Ive Atoski.

Strip autorke i prve rezidentkinje programa Ukrštenih strip rezidencija izme?u Francuske i Srbije, vode publiku kroz segment izložbe posve?en njihovom radu.

Dragana Radanovi? bila je prva rezidentkinja Ku?e autora u Angulemu u Francuskoj, u okviru konkursa Ukrštene umetni?ke rezidencije izme?u Srbije i Francuske u oblasti stripa. Pored projekta koji je razvijala u okviru rezidencijalnog boravka, ova autorka na Nova Festivalu predstavlja i radove iz svog dosadašnjeg stvarala?kog opusa.

 

U ovoj postavci izloženo je po deset radova obe autorke, iz njihovog stvarala?kog opusa nastalog pre rezidencijalnog boravka u Angulemu i Pan?evu.

Alizee de Pin je prva francuska rezidentkinja u Pan?evu, u okviru konkursa Ukrštene umetni?ke rezidencije izme?u Srbije i Francuske u oblasti stripa. Pored projekta koji razvija u okviru rezidencijalnog boravka, ova autorka na Nova Festivalu predstavlja i radove iz svog dosadašnjeg stvarala?kog opusa.

 

Strip autor i urednik programa Saša Rakezi? alias Aleksandar Zograf, kroz onlajn vo?enje predstavlja izložbeni segment „Francuski strip kao inspiracija“ sa delima inspirisanim francuskim strip stvaralaštvom.

Posetioci mogu da vide nove radove 20 umetnika i umetnica iz Srbije, Hrvatske, Francuske i Japana, nastale na ovu temu.

 

Izložbeni segment „Francuski strip kao inspiracija“ sadrži radove Ane Petrovi?, Valentine Briški, Darka Dacovi?a, Dejvida Laskija, Fransis Lutes, Haruki?ija, Ivane Filipovi?, Jelene Vu?i?, Jelene ?or?evi?, Kejti Voznicki, Klare Rusan Klarxy, Larise Ackov, Lee Kralj Jager, Marije ?eranovi?, Marka Dješke, Milana Simi?a, Mirjane Mišlov i Tijerija Gitara, Mihaele Erceg, Rajka ?u?aka i Sonje Gašperov.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.

FOTO: Aleksandar STOJKOVI?