SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O BINA PROGRAMU

Šesnaesto izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA bi?e održano od 22. aprila do 20. maja 2021. u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda.

U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je Beogradska škola stanovanjakoja svojom širinom obuhvata brojne podteme (urbanisti?ka rešenja, stambene sklopove, javne prostore, zelene površine, saobra?ajna rešenja i komunikaciju, prate?e funkcije, organizaciju stana, konstruktivne sklopove, materijalizaciju, detalje…) bliske kako stru?njacima, tako i najširoj publici i neposrednim korisnicima tj. stanarima.

BINA se ove godine realizuje kroz ?etiri programske celine, a namera organizatora je da se kroz niz programskih formata – izložbi, predavanja, prate?ih programa i tematskih šetnji, predstave kvalitetna ostvarenja koja su realizovana u oblasti arhitekture, sa posebnim osvrtom na Beograd i region, kao i na doprinos i domete koji su doma?i arhitekti postigli u sferi savremenog stanovanja. Svi programi BINE su besplatni.

Beogradsko stanovanje, Fotografija je iz arhive Tome Devalda (1921-1995), direktora Direkcije za izgradnju Novog Beograda.

BINA fokus je centralna programska celina, u okviru koje ?e u Likovnoj Galeriji Kulturnog centra Beograda biti otvorena studijska izložba „Beogradska škola stanovanja od kraja 1950. do sredine 1980. – Kompleksnost ideja“ autorke Tanje Damljanovi? Konli i saradnice Dragane Mecanov. Nakon Bogdana Bogdanovi?a, Nikole Dobrovi?a,  Ivana Anti?a, Aleksandra Stjepanovi?a, 2021. godina bi?e u znaku postignu?a naših stru?njaka u oblasti planiranja i projektovanja stambenih zona koji su kvalitetom svojih realizacija izborili status da budu me?unarodno prepoznati kao „Beogradska škola stanovanja“.

U okviru BINA fokus segmenta, bi?e održano i više prate?ih programa poput predavanja „Beogradska škola stanovanja“ ?or?a Alfirevi?a, promocije, razgovora povodom izlaska iz štampe reprint izdanja ?asopisa „Arhitektura urbanizam“, br. 74-77, okruglih stolova „Kolektivno stanovanje druge polovine 20. veka – iskustva isto?ne Evrope“ i Savremeno stanovanje – na tragu Beogradske škole stanovanja“, kao i tematske šetnje, autorska vo?enja kroz izložbu, kreativne radionice za decu i srednjoškolce… Ovaj segment programa se realizuje u saradnji sa: Do.ko.mo.mo Srbija i Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije/IAUS.

I ove godine kao i prethodnih, BINA izložbe ?ine okosnicu drugog segmenta manifestacije. Pored gore pomenute „Beogradska škola stanovanja“, bi?e ih otvoreno još pet. Izložba „Cerak_40 godina posle“ autorke i kustoskinje Milenije Maruši? bi?e postavljena u izlogu Kulturnog centra Beograda, na Trgu republike. Godine 2019. naselje Cerak-Vinogradi je dobilo status zašti?enog kulturnog dobra, što je jedinstven slu?aj u ovom delu Evrope. Iste godine dokumentacija o ovom naselju uvrštena je u zbirku savremene arhitekture Muzeja MOMA u Njujorku. Izložba se realizuje u saradnji sa IAUS. 

Izložba „Arhitektonski i urbanisti?ki konkursi i arhitektonske nagrade 2020-21“ u organizaciji Društva arhitekata Beograda bi?e otvorena u Kulturnom centru Beograda, dok ?e aktuelni radovi mladih arhitektonskih studija MAIN Architects i STUDIO OBE (Beograd) biti predstavljeni u okviru izložbe „Ponesi svoj projekat“ u BINA paviljonu, na Grafi?kom odseku Fakulteta Likovnih umetnosti.

Izložba pod nazivom „Enough is enough“ BETA bijenala iz Temišvara, koja ?e biti otvorena u  Galeriji  Kolektivpredstavi?e niz lokalnih i me?unarodnih projekata koji su rekli „što je dostadosta je“. Ne ?ekaju?i na odluke „odozgo“ oni su odlu?ili da kroz svoje radove iskažu svoj odgovoran odnos u odnosu na našu planetu, na naše okruženje, ekonomiju i društvo u celini.  Nagra?eni svetski radovi su selektovani prema kategorijama: Arhitektura, Dizajn enterijera, Grad i pejzaž i Efemerne intervencije, a kustosi izložbe su Anka Sioarec, Brinduša Tudor i Ilka Rubi.

Izložba „Arhitektonska nagrada Piranezi“, predstavi?e u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u BeograduPiranskdane arhitekture (Slovenija), i nacionalne selekcije najboljih realizovanih radova nastalih u poslednje dve godine u 10 zemalja srednje Evrope. U okviru prate?ih programa izložbi bi?e organizovani brojni razgovori sa autorima i autorska vo?enja kroz izložbe.

Nagrada Piranezi Bevk Perovi?

 BINA je manifestacija koja za cilj ima i edukaciju najšire javnosti, i nameru da doprinese razumevanju, ?uvanju, stvaranju i unapre?enju kvalitetnijeg urbanog prostora. Imaju?i to u vidu, važan segment manifestacije ?ine BINA edukativni programi. Kao i prethodnih godina, u toku trajanja BINE na programu ?e biti edukativne radionice za najmla?e, srednjoškolce, studente i sve zainteresovane gra?ane, koje ?e biti organizovane u saradnji sa prof. Aleksandrom Stupar i Predragom Jovanovi?em (Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu) i Centrom za promociju nauke.

Tako?e, u okviru edukativnog segmenta BINE, na programu ?e biti i predavanja „Savremena arhitektura“ i „Žene u arhitekturi“ predava?a Milene Zindovi?, i tradicionalni seminar „Arhitekti, projektanti, prakti?ari“, važan zbog povezivanja prakse i profesionalnih kompanija. U okviru ovog segmenta bi?e organizovano i predstavljanje projekata mladih arhitektata i filmski program.

BINA šetnje, besplatne tematske šetnje kroz arhitekturu grada, ?ine poseban segment i namenjene su najširoj publici. Organizuju se u saradnji sa Zavodom za Zaštitu spomenika kulture grada Beograda, udruženjem Do.co.mo.mo Srbija, JKP-om Gradsko zelenilo, JKP-om Pogrebne usluge, Društvom arhitekata Beograda, Ženskim arhitektonskim društvom (ŽAD). Pored tradicionalnih šetnji kroz arhitekturu Beograda i ove godine planiran je i arhitektonski izlet u Suboticu. 

BINA – SIV šetnja

BINA u 2021. godini obeležava 16 godina svog postojanja, tokom kojih je od inicijative grupe entuzijasta izrasla u relevantnu me?unarodnu manifestaciju sa širokim spektrom institucionalnih i pojedina?nih partnera. Nizom raznovrsnih stru?nih, ali i popularnih programa iz oblasti arhitekture i umetnosti, više od deceniju i po BINA oboga?uje kulturni život Beograda i Srbije. Tokom mesec dana trajanja festivala, BINA producira nove programe iz oblasti arhitekture u najširem smislu i doma?in je brojnim me?unarodnim programima. U periodu izme?u dva festivala BINA programi gostuju u zemlji i regionu.